တိုင်းတာရေးလိုင်စင် လျှောက်ထားခြင်း(Online ဝန်ဆောင်မှု)


ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ / September 24, 2021

ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီအနေဖြင့် အဆောက်အဦဆောက်လုပ်ခွင့်နှင့် ဆက်စပ်သည့် ဝန်ဆောင်မှုများကို လွယ်ကူလျင်မြန်စွာဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ရန်အတွက် ရန်ကုန်မြို့တော်အဆောက်အဦဆောက်လုပ်ခွင့်ပြုမိန့်စနစ် Online Submission System (Yangon Building Permit System-YBPS) ကို ၂၀၂၀ပြည့်နှစ် မတ်လ ၁၅ ရက်နေ့တွင် Full Launch ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီး ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် ဧပြီလ ၂၇ ရက်နေ့တွင် အွန်လိုင်းဖြင့်သာ လက်ခံဆောင်ရွက်ပြီး ဝန်ဆောင်မှုပေးလျက်ရှိပါသည်။ YBPS ပင်မစာမျက်နှာသို့ ဝင်ရောက်လိုပါက နှိပ်ပါ!

တိုင်းတာရေးအင်ဂျင်နီယာလိုင်စင်လျှောက်ထားခြင်း လျှောက်လွှာပုံစံရယူရန်

လျှောက်ထားရန် Website လိပ်စာ

https://www.ycdc.gov.mm/

မေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ