အမျိုးသမီးအိမ်တွင်းမှုသက်မွေးလုပ်ငန်း ပညာသင်တန်းကျောင်းအတွက် သင်တန်းသူဝင်ခွင့် လျှောက်ထားခြင်း

Applying for entrance to Vocational Training School of Domestic Science for Women


Ministry of Border Affairs / September 26, 2018

Basic requirements for service

 1. Applicant must be between 16 and 30 years old.
 2. Applicant must be able to write and read.
 3. Applicant must be willing to pursue subjects for vocational expertise.
 4. Applicant who is from rural areas and jobless and poor will be prioritized for selection.
 5. Applicant must be the one who has an ambition to earn her living with vocational expertise after the training.
 6. If the one who has completed her training from the vocational training school proposes to attend the training again, she must be the one who is currently earning her living by this vocational expertise.

Service charge

          Free of charge.

Steps for application

 1. The applicants who have been scrutinized and selected by respective ward/village administrator will be selected again by respective township administrator.
 2. The initially selected applicants will be approved and selected after medical check up in coordination with township health department.
 3. Applicants from other towns and villages have to stay at hostels except those who are residents.
 4. The applicants who have already been chosen by State/Region Development Supervisory Office in coordination with respective General Administration Department will be approved and selected.

Types of trainings

 1. Basic vocational training;
 2. Advanced tailoring;
 3. Course for crochet and knitting;
 4. Basic hand-loom course;
 5. Traditional hand-weaving training;
 6. Basic domestic handiwork (cane/bamboo) course;
 7. Gems art training.

Locations where services can be available (Facts on Training Schools)

No.

State/Region

Township

Phone Number

1

Kachin State

Putao

09-778558370

2

 

Donban

09-401502780

3

 

Dawphonyan

09-256052148

4

 

Bhamo

09-799572142

5

Kayah State

Loikaw

09-400508431

6

Kayin State

Hpa-an

058-22628

7

 

Myawaddy

09-425028648

8

 

Myainggyingu

09-260988096

9

Chin State

Hakha

070-21231

09-259045136

10

 

Falam

070-40331

09-453162833

11

 

Tedim

09-257300727

12

 

Mindat

09-251527300

13

 

Matupi

09-763584330

14

 

Kanpetlet

09-253554660

15

Mon State

Mu-don

09-425354774

16

 

Ye

09-792422610

17

Rakhine State

Maungdaw

09-257119569

18

 

Ann

09-449251153

19

 

Minbyar

09-420761236

20

Shan State

Muse

09-255131828

21

 

Lashio

082-23735

22

 

Kyaingtong

084-21618

23

 

Mongsatt

084-60225

24

 

Tachileik

084-51752

25

 

Kunhein

081-84400

26

 

Laukkai

09-422196585

27

Thanintharyi Region

Myeik

09-252109797

28

 

Kawthaung

09-455875510

29

Magway Region

Pakokku

09-400301897

30

 

Yaysakyo

09-791846907

31

 

Myaing

09-250135118

32

 

Pauk

09-451754994

33

 

Seik Phyu

09-400043620

34

Naga Self-Administered Zone

Layshi

09-47093088

35

 

Lahe

09-400401412

36

 

Nan Yun

09-456121557

37

Sagaing Region

Khamti

09-256428966

38

 

Kathar

09-798266715

39

 

Yinmabin

09-256083129

40

 

Pale

09-258338830

41

 

Salingyi

09-256097382

42

 

Kalay

09-761425048

43

Ayarwaddy Region

Pathein

09-428153547

44

Mandalay Region

Sintku

09-457274123

45

Bago Region

Phyuu

09-420701974

Website address:

www.moba.gov.mmဝန်ဆောင်မှု (အွန်လိုင်း) - ၂ ခု ဆက်လက်ကြည့်ရှုရန်

စက်မှုသင်တန်းကျောင်းများတက်ရောက်ရန် လျှောက်ထားခြင်း

စက်မှုဝန်ကြီးဌာန / September 30, 2021

စက်မှုဝန်ကြီးဌာန၊ စက်မှုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဦးစီးဌာန၏ သင်တန်းကျောင်းများ ကြီးကြပ်ရေးဌာနသည် နိုင်ငံတော်၏ စက်မှုကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် လိုအပ်သော ကျွမ်းကျင်လုပ်သားများ မွေးထုတ်ပေးရေးနှင့်...

Rating

အမျိုးသားလွှတ်တော် ဧည့်ဝန်ဆောင်မှု

အမျိုးသားလွှတ်တော် / September 26, 2018

Rating