နယ်စပ်ဒေသတိုင်းရင်းသားလူငယ်များ စက်မှုလက်မှုပညာ သင်တန်းကျောင်းများအတွက် ဝင်ခွင့်လျှောက်ထားခြင်း

Applying for the entrance to the Technical Schools for Nationalities Youths from Border Areas


Ministry of Border Affairs / September 26, 2018

Basic requirements for service

  1. Applicant must be a citizen of Myanmar.
  2. Applicant must have the level of the middle school education (or) he must be able to read and write both Myanmar and English.
  3. Applicant must be a male not older than (30) years.
  4. Applicant must be the one who is interested in the training and able to attend the training from the beginning to the end.

Service charge

          Free of charge.      

Steps for application

          The ones who are interested to attend the training can apply by filling up in the application form together with the copies of national identity card and household table list.

Note: Males or Females who are willing and interested to attend the training can apply for the trainings, jointly conducted with Bridge Asia Japan (BAJ) at Pha-an Technical School for Nationalities Youths from Border Areas, Kayin State with application forms, copies of national identity cards and household table list.

Types of trainings

  1. Carpenter, mason and iron works training                6 months
  2. Basic mechanic training                                         6 months     
  3. Electronic and welding training                               6 months     
  4. Mobile servicing training                                        6 months     
  5. Vehicle repairing training                                       6 months

Locations where services can be available (Facts on Training Schools)

 

No.

State/Region

Township

Phone Number

1

Kayin State

Hpa-an

09-250088174

2

Rakhine State

Kyauk Phyu

09-73257655

3

 

Ponenakyun

09-252386517

4

Shan State

Laukkai

09-403729693

5

 

Kut Khaing

09-971119162

6

Thanintharyi Region

Dawei

09-450060165

7

Ayarwaddy Region

Laputta

09-421062120

 

Website address

www.moba.gov.mmဝန်ဆောင်မှု (အွန်လိုင်း) - ၂ ခု ဆက်လက်ကြည့်ရှုရန်

စက်မှုသင်တန်းကျောင်းများတက်ရောက်ရန် လျှောက်ထားခြင်း

စက်မှုဝန်ကြီးဌာန / September 30, 2021

စက်မှုဝန်ကြီးဌာန၊ စက်မှုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဦးစီးဌာန၏ သင်တန်းကျောင်းများ ကြီးကြပ်ရေးဌာနသည် နိုင်ငံတော်၏ စက်မှုကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် လိုအပ်သော ကျွမ်းကျင်လုပ်သားများ မွေးထုတ်ပေးရေးနှင့်...

Rating

အမျိုးသားလွှတ်တော် ဧည့်ဝန်ဆောင်မှု

အမျိုးသားလွှတ်တော် / September 26, 2018

Rating