သမဝါယမကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးသင်တန်းကျောင်းများတွင် သင်တန်းသားခေါ်ယူခြင်း

Calling the applicants for Co-operative Commercial Training Schools


Ministry of Agriculture, Livestock and Irrigation / July 18, 2019

Computer and Accountant Training Courses (Full-time and Part-time) are being opened in Co-operative Commercial Training Schools.

 

Required Qualifications

            The applicants must be the persons who have learned the matriculation proposed courses.

 

Training Fees

            Training fee for full-time and part-time courses is 10,000 kyats per person. The duration of Training lasts for three-months.

Required documents

 

Application Form

Two photos

Accomplished  certificate for matriculation proposed courses

Copy of graduation  certificate

 

Procedures for admission

            It is very easy to apply. The applicants can buy the application forms and complete them to apply for the specified courses and can attend their desirable Training Schools.

Contact Addresses

Mawlamyine

Co-operative Commercial Training School,Mawlamyine.

Upper Road,  ShwetaungYatt.

Mawlamyine

Mon State.

Yangon

Co-operative Commercial Training School ,Yangon.

No.123, Natmauk Road,

BahanTwonship.

Yangon Region.

Mandalay

Co-operative Commercial Training School,Mandalay.

No.169, Between 25x26 Streets,83rd Street,

AungMyayTharzan Township,

PyigyiKyatthayay Ward

Mandalay 

Mandalay  Region.

 

Locations Availablefor services

Mawlamyine

Co-operative Commercial Training School,Mawlamyine.

Ph:057-27158

Yangon

Co-operative Commercial Training School,Yangon.

Ph:01-555495

Mandalay

Co-operative Commercial Training School, Mandalay.

Ph:02-4039148

 

Website Address

-Nil.



ဝန်ဆောင်မှု (အွန်လိုင်း) - ၂ ခု ဆက်လက်ကြည့်ရှုရန်

စက်မှုသင်တန်းကျောင်းများတက်ရောက်ရန် လျှောက်ထားခြင်း

စက်မှုဝန်ကြီးဌာန / September 30, 2021

စက်မှုဝန်ကြီးဌာန၊ စက်မှုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဦးစီးဌာန၏ သင်တန်းကျောင်းများ ကြီးကြပ်ရေးဌာနသည် နိုင်ငံတော်၏ စက်မှုကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် လိုအပ်သော ကျွမ်းကျင်လုပ်သားများ မွေးထုတ်ပေးရေးနှင့်...

Rating

အမျိုးသားလွှတ်တော် ဧည့်ဝန်ဆောင်မှု

အမျိုးသားလွှတ်တော် / September 26, 2018

Rating