ကြော်ငြာစာအမှတ်(၆/၂၀၂၁)ဖြင့် ခေါ်ယူထားသော ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနမှ လစ်လပ်ရာထူး(၁၂၀၉) နေရာအတွက် Online မှတစ်ဆင့် လျှောက်လွှာခေါ်ယူခြင်းအား အသိပေးကြေညာခြင်း


Union Civil Service Board/ location / September 22, 2021