၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလအတွင်း ဝန်ကြီးဌာနနှင့် အဖွဲ့အစည်းများသို့ အစည်းအဝေးအမှတ်စဉ်အလိုက် ခွဲဝေပေးခဲ့သည့် ပညာသင်ဦးရေစာရင်း


Union Civil Service Board/ naypyidaw / November 13, 2018


နိုင်ငံခြားပညာတော်သင် စိစစ်ရွေးချယ် စေလွှတ်ရေး ကော်မတီ၊ နိုင်ငံခြားပညာသင်စိစစ်ရွေးချယ် စေလွှတ်ရေး လုပ်ငန်းကော်မတီမှ ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလအတွင်း ဝန်ကြီးဌာနနှင့် အဖွဲ့အစည်းများသို့ အစည်းအဝေးအမှတ်စဉ်အလိုက် ခွဲဝေပေးခဲ့သည့် ပညာသင်ဦးရေစာရင်းကို Download ရယူကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။