ဝန်ကြီးဌာနနှင့် အဖွဲ့အစည်းများရှိ အရာထမ်း များအတွက် အင်္ဂလိပ်စာအရည်အသွေး မြှင့်တင်မှု သင်တန်း အမှတ်စဉ် (၁)၊ သင်တန်းဆင်းလက်မှတ် ပေးအပ်ချီးမြှင့်သည့့််အခမ်းအနားသို့တက်ရောက်ပေးပါရန်ဖိတ်ကြားခြင်း


Union Civil Service Board/ Naypyidaw / November 13, 2018


ဝန်ကြီးဌာနနှင့် အဖွဲ့အစည်းများရှိ အရာထမ်းများအတွက် အင်္ဂလိပ်စာအရည်အသွေး မြှင့်တင်မှုသင်တန်း (English Language Training for Government Officials) အမှတ်စဉ် (၁) ၊ သင်တန်းဆင်းလက်မှတ်ပေးအပ်ချီးမြှင့်သည့်အခမ်းအနားသို့တက်ရောက်ရမည့် သင်တန်းသားအမည်စာရင်းများကို  Download ရယူကြည့်ရှူနိုင်ပါသည်။