ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၏ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ခု၊ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် လုပ်ငန်းစီမံကိန်းများ လွှင့်တင်ထားပြီးဖြစ်ကြောင်း ကြေညာခြင်း


Bago Region Government/ location / November 16, 2018