မြန်မာ့နိုင်ငံခြားကုန်သွယ်မှုဘဏ်မှ ပေးနေသောဝန်ဆောင်မှုများ


စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန / August 06, 2020

မြန်မာ့နိုင်ငံခြားကုန်သွယ်မှုဘဏ်မှ ပေးနေသောဝန်ဆောင်မှုများ

 

(၁) စာရင်းရှင်စာရင်းဖွင့်လှစ်ခြင်း၊စာရင်းလွှဲပြောင်းခြင်းနှင့် ပုံသေအပ်နှံငွေစာရင်း (USD) ဖွင့်လှစ် ပေးခြင်း လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း၊

(၂) ငွေစုဘဏ်လုပ်ငန်း၊ ပုံသေအပ်နှံငွေစာရင်းနှင့် ပုဂ္ဂလိကတစ်ဦးချင်းအတွက် မြန်မာကျပ် စာရင်းရှင်စာရင်း ဖွင့်လှစ်ပေးခြင်း နှင့် MPU ATM Card ဖွင့်လှစ်ခြင်း လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း၊

(၃)   ငွေသားပေးသွင်းခြင်းနှင့် ငွေထုတ်ပေးခြင်း လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း၊

(၄)   ပြည်ပသို့ ငွေလွှဲပေးပို့ခြင်းနှင့် ပြည်ပသို့ လွှဲပို့ငွေလက်ခံခြင်း လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း။

(၅)  ပြည်ပမှလက်ခံရရှိသော ဘဏ်အာမခံများကို ထုတ်ပေးခြင်း၊ အကြောင်းကြားပေးခြင်း ၊ အတည်ပြု ပေးခြင်းနှင့် ပြည်တွင်းတွင် နိုင်ငံခြားငွေ၊ ကျပ်ငွေဖြင့် ဘဏ်အာမခံများထုတ်ပေးခြင်း လုပ်ငန်း များ ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း။

(၆) ပြည်ပဘဏ်များမှ ဖွင့်လှစ်သည့် ပို့ကုန်ငွေလွှဲစာတမ်းများ လက်ခံအကြောင်းကြားပေးခြင်း၊ ပြည်ပဘဏ်များသို့ ပို့ကုန် တန်ဘိုးငွေတောင်းခံပေးခြင်း၊ ကုန်သွယ်မှုအထောက်အပံ့ (Trade Financing) ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း၊

(၇)   ပြည်ပဘဏ်များသို့ သွင်းကုန်ငွေလွှဲစာတမ်းများ ဖွင့်ပေးခြင်း၊ သွင်းကုန်ဘီလ်များထုတ်ပေး၍ သွင်းကုန်တန်ဘိုးပေးချေခြင်း၊ DP/DA စနစ်ဖြင့် ငွေပေးချေခြင်း၊ Shipping Guarantee များ ထုတ်ပေးခြင်း၊ ကုန်သွယ်မှုအထောက်အပံ့ ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း၊

(၈)   နိုင်ငံခြားငွေ လဲလှယ်ရေးကောင်တာ (Exchange Counter) ကို နေ့စဉ်ထုတ်ပြန်သော Exchange Rate ဖြင့် နိုင်ငံခြားဝယ်ယူခြင်း၊ ရောင်းချခြင်းကို Currency အမျိုးအစား (၃) မျိုးဖြစ်သော USD, EUR, SGD တို့အတွက် ဝယ်ယူရောင်းချဆောင်ရွက်ပေးခြင်း၊

(၉)    OK$ နှင့် မြန်မာ့နိုင်ငံခြားကုန်သွယ်မှုဘဏ်တို့ ပူးပေါင်း၍ ငွေသွင်းငွေထုတ်ပြုလုပ်မှုများကို ပိုမိုလျင်မြန်စွာ ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် ဝန်ဆောင်မှု အသစ်များကို ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း၊

ဝန်ဆောင်မှုရယူရန် အခြေခံလိုအပ်ချက်များ

၁။ နိုင်ငံခြားငွေစာရင်းဖွင့်လှစ်ရန်အတွက် လိုအပ်ချက်များ

National Account / Personal Account ဖွင့်လှစ်လိုပါက လိုအပ်ချက်များ

 • စာရင်းဖွင့်လျှောက်လွှာ
 • နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်
 • နိုင်ငံခြားငွေရရှိကြောင်းအထောက်အထား
 • ကနဦးအပ်နှံငွေအမေရိကန်ဒေါ်လာ100/-
 • ယူရိုငွေကြေး 100/- စင်္ကာပူဒေါ်လာ100/-
 • ထိုးမြဲလက်မှတ်နမူနာပုံစံ
 • ဓါတ်ပုံ(၂) ပုံ
 • မိတ်ဆက်ထောက်ခံသူ(၂)ဦး

Embassy Account ဖွင့်လှစ်လိုပါက တင်ပြရန်လိုအပ်ချက်များ

 • သံရုံးမှ စာရင်းဖွင့်လှစ်ပေးရန် လျှောက်လွှာ
 • နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနမှ အကြောင်းကြားစာ
 • စီမံကိန်း၊ဘဏ္ဍာရေးနှင့် စက်မှုဝန်ကြီးဌာန၏ စာရင်းဖွင့်လှစ်ခွင့်ပြုကြောင်းခွင့်ပြုမိန့်
 • သံရုံး၏စာရင်းအားလက်မှတ်ရေးထိုးဆောင်ရွက်မည့်သူ၏ဓါတ်ပုံ(၂)ပုံ၊ နိုင်ငံကူးလက်မှတ်မိတ္တူနှင့်ဗီဇာမိတ္တူများ
 • ကနဦးအပ်နှံငွေအမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁၀၀/-ယူရိုငွေကြေး ၁၀၀/-၊ စင်္ကာပူဒေါ်လာ ၁၀၀/-
 • ထိုးမြဲလက်မှတ်နမူနာ
 • လက်မှတ်ရေးထိုးသူ၏ အမည်၊ ရာထူး၊ သံရုံးအမည်ပါစည်းတံဆိပ်တုံး

၂။ Company Account ဖွင့်လှစ်လိုပါကတင်ပြရန်လိုအပ်ချက်များ

နိုင်ငံသားပိုင် ကုမ္ပဏီများ

 • စာရင်းဖွင့်လှစ်လိုကြောင်းလျှောက်လွှာ
 • ဒါရိုက်တာအဖွဲ့၏ အစည်းအဝေးဆုံးဖြတ်ချက်မှတ်တမ်း
 • အီလက်ထရောနစ် ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်စနစ် (MYCO) လျှောက်ထားသော ကုမ္ပဏီ မှတ်ပုံတင်မိတ္တူ (Company Registration Certificate) (သမဝါယမအသင်း ဖြစ်ပါက အသင်းမှတ်ပုံတင် မိတ္တူ)၊
 • ကုမ္ပဏီ(Profile) ၊(သမဝါယမအသင်းဖြစ်ပါကအသင်းသားစာရင်း)၊
 • ထုတ်ကုန် / သွင်းကုန်လိုင်စင် (Certificate of Export/Import Registration)
 • လက်မှတ်ရေးထိုးဆောင်ရွက်မည့်သူများ၏ ထိုးမြဲလက်မှတ်နမူနာ၊ ဓါတ်ပုံ(၂)ပုံနှင့် မှတ်ပုံတင် မိတ္တူ၊
 • ကနဦးအပ်နှံငွေအမေရိကန်ဒေါ်လာ၁၀၀/- ၊ ယူရိုငွေကြေး၁၀၀/- ၊ စင်္ကာပူဒေါ်လာ ၁၀၀/-၊ ( မြန်မာကျပ်ငွေ Current Account ဖွင့်လှစ်လိုပါက ကနဦးအပ်နှံငွေ MMK 10000/-)

နိုင်ငံခြားသားပိုင် ကုမ္ပဏီများ

 • စာရင်းဖွင့်လှစ်လိုကြောင်းလျှောက်လွှာ
 • ဒါရိုက်တာအဖွဲ့အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း (သို့မဟုတ်) Power of Attorney and Myanmar Embassy Attested.
 • အီလက်ထရောနစ်ကုမ္ပဏီ မှတ်ပုံတင်စနစ် (MYCO) လျှောက်ထားသော ကုမ္ပဏီ မှတ်ပုံတင် မိတ္တူ၊
 • ကုမ္ပဏီ (Profile)၊ လက်မှတ်ရေးထိုးဆောင်ရွက်မည့်သူများ၏ ထိုးမြဲလက်မှတ် နမူနာ၊ ဓါတ်ပုံ(၂ ) ပုံနှင့် နိုင်ငံကူးလက်မှတ်မိတ္တူနှင့် ဗီဇာမိတ္တူ
 • ကနဦးအပ်နှံငွေအမေရိကန်ဒေါ်လာ၁၀၀/- ၊ ယူရိုငွေကြေး၁၀၀/- ၊ စင်္ကာပူဒေါ်လာ ၁၀၀/-
 • (မြန်မာကျပ်ငွေ Current Account ဖွင့်လှစ်လိုပါကကနဦးအပ်နှံငွေ MMK 10000/-)

အစိုးရအဖွဲ့အစည်းများနှင့် အစိုးရမဟုတ်သောအဖွဲ့အစည်းများ စာရင်းဖွင့်လှစ်လိုပါက တင်ပြရန်အချက်များ

 • စီမံကိန်း၊ဘဏ္ဍာရေးနှင့်စက်မှုဝန်ကြီးဌာန၏ စာရင်းဖွင့်လှစ်ခွင့်ပြုကြောင်းခွင့်ပြုမိန့်
 • စာရင်းဖွင့်လှစ်လိုကြောင်းလျှောက်လွှာ
 • အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း
 • ဓါတ်ပုံ(၂) ပုံနှင့် နိုင်ငံကူးလက်မှတ်မိတ္တူ / ဗီဇာမိတ္တူ၊ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်မိတ္တူ၊
 • ကနဦးအပ်နှံငွေအမေရိကန်ဒေါ်လာ၁၀၀/- ၊ ယူရိုငွေကြေး၁၀၀/- ၊ စင်္ကာပူဒေါ်လာ ၁၀၀/-
 • (မြန်မာကျပ်ငွေ Current Account ဖွင့်လှစ်လိုပါကကနဦးအပ်နှံငွေ MMK 10000/-)

 

၃။ ငွေစုဘဏ်စာရင်း၊ ပုံသေအပ်ငွေစာရင်း၊ ပုဂ္ဂလိကတစ်ဦးချင်းအတွက် မြန်မာကျပ် စာရင်းရှင်စာရင်း ဖွင့်လှစ်ရန်နှင့် MFTB ATM CARD ပြုလုပ်ရန်အတွက် လိုအပ်ချက်များ

ငွေစုဘဏ်စာရင်း (Saving Deposit Account)

စာရင်းဖွင့်လှစ်နိုင်သူများ

 • ပုဂ္ဂလိကတစ်ဦးချင်း အသက်(၁၈)နှစ်ပြည့်ပြီးသူဖြစ်ရမည်။

စာရင်းဖွင့်ရန်အတွက်လိုအပ်သော အချက်များ

ပုဂ္ဂလိကတစ်ဦးချင်း

             (၁) နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကဒ်မူရင်း/မိတ္တူတင်ပြရမည်။

             (၂) ဘဏ်မှသတ်မှတ်ပုံစံတွင် ဖြည့်စွက်၍ စာရင်းဖွင့်လှစ်ခွင့် လျှောက်ထားရမည်။

             (၃) ကျပ်သိန်း(၁၀၀)အထက်အပ်နှံခြင်းဖြစ်လျှင်ဝင်ငွေရလမ်းဖော်ပြနိုင်ရမည်။

ဘဏ်မှလိုအပ်ချက်တောင်းခံလျှင် အထောက်အထား တင်ပြနိုင် ရမည်။

                    ကနဦးအပ်နှံငွေ - ၁၀၀၀ ကျပ်

                    အနည်းဆုံးလက်ကျန်ငွေ - ၁၀၀၀ ကျပ်

                    အတိုးနှုန်း(တစ်နှစ်လျှင်) - ၅ %

အတိုးတွက်ပုံ

အပ်နှံငွေကို လစဉ် လဆန်း (၁) ရက်နေ့မှ(၄) ရက်နေ့အတွင်း ပေးသွင်းနိုင်ပြီး လကုန်ရက်တွင် ကျန်ရှိသောအနည်းဆုံးလက်ကျန်ပေါ်တွင် တွက်ချက်၍ (၆)လလျှင် တစ်ကြိမ် အတိုးထည့်သွင်းပေးခြင်း

ပုံသေအပ်ငွေစာရင်း (Fixed Deposit Account)

စာရင်းဖွင့်လှစ်လှစ်နိုင်သူများ

 • ပုဂ္ဂလိကတစ်ဦးချင်းအသက်(၁၈)နှစ်ပြည့်ပြီးသူဖြစ်ရမည်။

စာရင်းဖွင့်ရန်အတွက်လိုအပ်သောအချက်များ

ပုဂ္ဂလိကတစ်ဦးချင်း

            (၁) နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကဒ်မူရင်း/မိတ္တူတင်ပြရမည်။

            (၂) ဘဏ်မှသတ်မှတ်ပုံစံတွင် ဖြည့်စွက်၍ စာရင်းဖွင့်လှစ်ခွင့် လျှောက်ထားရမည်။

            (၃)ကျပ်သိန်း(၁၀၀)အထက် အပ်နှံခြင်းဖြစ်လျှင် ဝင်ငွေရလမ်း ဖော်ပြနိုင်ရမည်။

ဘဏ်မှ လိုအပ်ချက် တောင်းခံလျှင် အထောက်အထား တင်ပြနိုင်ရမည်။

 

ကုမ္ပဏီ / အဖွဲ့အစည်း

           (၁) ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်သည့် စာရွက်စာတမ်းမိတ္တူ

           (၂) MFTB တွင် ငွေစုဘဏ်စာရင်း ဖွင့်လှစ်ရန် အစည်းအဝေးဆုံးဖြတ်ချက်နှင့် ဘဏ်စာရင်းတွင် ငွေသွင်း/ထုတ်ဆောင်ရွက်မည့် ပုဂ္ဂိုလ်(၁)ဦး (သို့) တစ်ဦး ထက်ပိုသောပုဂ္ဂိုလ်များ

           (၃) ဘဏ်မှသတ်မှတ်ပုံစံတွင် ဖြည့်စွက်၍ စာရင်းဖွင့်ခွင့် လျှောက်လွှာ (သို့) ကုမ္ပဏီ / အဖွဲ့ အစည်း၏ Letter Head ဖြင့် ငွေစုဘဏ်စာရင်း ဖွင့်လှစ်ခွင့်လျှောက်လွှာ

           (၄) ဘဏ်စာရင်းတွင် ငွေသွင်း/ငွေထုတ်ဆောင်ရွက်မည့် ပုဂ္ဂိုလ်များ၏ နိုင်ငံသား စိစစ်ရေးကဒ်မူရင်း / မိတ္တူ

           (၅) ငွေစုဘဏ်စာရင်း ဖွင့်လှစ်ခွင့်လျှောက်သောကာလနှင့် တဆက်တည်းဖြစ်သော ပြီးခဲ့သော ဘဏ္ဍာရေးနှစ်၏ စာရင်းစစ်ဆေးပြီး ဘဏ္ဍာရေးရှင်းတမ်း

           (၆) အခွန်ကင်းရှင်းကြောင်း (သို့)အခွန်ထမ်းဆောင်ပြီးကြောင်း ပြည်တွင်းအခွန်များ ဦးစီးဌာန ၏ ထောက်ခံစာ (ကျပ်သိန်း (၁၀၀) နှင့် အထက်ဖြစ်လျှင် )

                 အပ်နှံငွေ (အနည်းဆုံး)

 • ပုဂ္ဂလိကတစ်ဦးချင်း - ၁၀၀,၀၀၀ ကျပ်
 • ကုမ္ပဏီ / အဖွဲ့အစည်း - ၁,၀၀၀,၀၀၀ ကျပ်

အတိုးနှုန်း  - (၃) လအပ်နှံငွေပေါ်တွင် ၆%

                - (၆) လအပ်နှံငွေပေါ်တွင် ၆.၅ %

                - (၉) လအပ်နှံငွေပေါ်တွင် ၇ %

မှတ်ချက်။ ။ အတိုးတွက်ချက်ရာတွင် မြန်မာကျပ်ငွေစုဘဏ်အပ်နှံငွေနှင့် ပုံသေအပ်နှံ ငွေများအတွက် ၁-၅-၂၀၂၀ ရက်နေ့မှစတင်၍ အပ်နှံသည့် အပ်ငွေအသစ် များကို ယခုပြင်ဆင်သည့် အတိုးနှုန်းထားအသစ်နှင့် တွက်ချက်မည်ဖြစ်ပြီး၊ ယခင်အပ်နှံထား သည့် ပုံသေအပ်နှံငွေ (၃လ၊ ၆လ၊ ၉လ) အပ်ငွေများကို မူလအတိုးနှုန်းဟောင်းများအတိုင်း သက်တမ်းပြည့်သည်အထိ ဆက်လက် တွက်ချက်မည်ဖြစ်ပါသည်။

 • ပုဂ္ဂလိကတစ်ဦးချင်းအတွက် မြန်မာကျပ်စာရင်းရှင်စာရင်းဖွင့်လှစ်ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် လိုအပ်ချက်များမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်-
 • အသက်(၁၈)နှစ်ပြည့်ပြီးသူ ဖြစ်ရမည်။
 • စာရင်းပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင် နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကဒ် မူရင်း၊ မိတ္တူ ယူဆောင်လာရန် လိုအပ်ပါသည်။
 • ကနဦး အပ်နှံငွေအဖြစ် ကျပ် ၁၀,၀၀၀/-ဖြင့် ဖွင့်လှစ်နိုင်ပါသည်။

         မြန်မာကျပ်စာရင်းရှင်စာရင်းသို့ ငွေသွင်း/ငွေထုတ်ခြင်းကို မိမိကိုယ်တိုင်ဆောင်ရွက် နိုင်သည့်အပြင် ကိုယ်စားလှယ်ဖြင့်လည်း ဆောင်ရွက်နိုင်ပါသည်။ စာရင်းပိုင်ရှင် ကိုယ်တိုင် ငွေထုတ်ယူပါက Cheque နှင့် မှတ်ပုံတင်မူရင်းကို တင်ပြရမည်။ ကိုယ်စား လှယ်ဖြင့်ငွေထုတ်ယူပါက Cheque ၊ ကိုယ်စားလှယ်လွှဲစာနှင့် ကိုယ်စားလှယ်၏ မှတ်ပုံတင်မူရင်း တင်ပြရပါမည်။

MFTB ATM CARD ပြုလုပ်ရန်အတွက် လိုအပ်ချက်များ

 • ATM Card Account ဖွင့်လှစ်ရန်လိုအပ်သည့် အချက်အလက်များ ဖြည့်သွင်းရ ပါမည်။ Card ကိုင်ဆောင်သူသည် အသက်(၁၈)နှစ် ပြည့်ပြီးသူ ဖြစ်ရပါမည်။
 • Customer မှ ဖြည့်သွင်းသော အချက်အလက်များအား ဘဏ်မှ စစ်ဆေးကာ ATM Card Account ဖွင့်ပေးပါမည်။

၄။ နိုင်ငံခြားငွေကြီးကြပ်ဌာန

 • ငွေသားပေးသွင်းခြင်း

      (ကက) အစိုးရအဖွဲ့အစည်းများအတွက် ငွေပေးသွင်းရာတွင် လိုအပ်သော စာရွက်စာတမ်းများ

                 ၁။ ဝန်ကြီးဌာနမှငွေပေးသွင်းရန်လျှောက်လွှာ

                 ၂။ ငွေပေးသွင်းမည့်ကုမ္ပဏီ၏လျှောက်လွှာ

                 ၃။ ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်မိတ္တူ

 

 • အဖွဲ့အစည်းများအတွက် ငွေပေးသွင်းရာတွင် လိုအပ်သော စာရွက်စာတမ်းများ

                ၁။ ငွေပေးသွင်းမည့်အဖွဲ့အစည်းလျှောက်လွှာ

 

 • သံရုံးများအတွက် ငွေပေးသွင်းရာတွင် လိုအပ်သောစာရွက်စာတမ်းများ

                ၁။ ငွေပေးသွင်းမည့်သံရုံး၏လျှောက်လွှာ

 

 • လေကြောင်းလိုင်းများ ငွေပေးသွင်းရာတွင် လိုအပ်သော စာရွက်စာတမ်းမျာ

               ၁။ လေကြောင်းလိုင်း၏ငွေပေးသွင်းရန်လျှောက်လွှာ

               ၂။ ခရီးသွားလာရေးကုမ္ပဏီ၏ဝင်ငွေပေးသွင်းရန်လျှောက်လွှာ

               ၃။ ခရီးလှည့်လည်ရေးကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်မိတ္တူ

               ၄။ ခရီးလှည့်လည်ရေးလုပ်ငန်းလိုင်စင်

 

 • ကျောက်မျက်ရတနာဆိုင်များ၏ ငွေပေးသွင်းရာတွင် လိုအပ်သော စာရွက် စာတမ်းများ

             ၁။ မြန်မာ့‌ကျောက်မျက်ရတနာလုပ်ငန်းမှငွေသွင်းချလန်ပုံစံ မူရင်း/ မိတ္တူ

             ၂။ မြန်မာ့ကျောက်မျက်ရတနာလုပ်ငန်းလိုင်စင်

             ၃။ မြန်မာ့ကျောက်မျက်ရတနာလုပ်ငန်း ( Cash Memo )

             ၄။ မြန်မာ့နိုင်ငံခြားကုန်သွယ်မှုဘဏ်( စာအုပ်မိတ္တူ )

 

 • ဘုရားဂေါပကအဖွဲ့များ ငွေပေးသွင်းရာတွင် လိုအပ်သော စာရွက်စာတမ်းများ

           ၁။ ဘုရားဂေါပကအဖွဲ့များငွေပေးသွင်းရန်လျှောက်လွှာ

 

 • ချက်လက်မှတ်ကောက်ခံရာတွင် လိုအပ်သော စာရွက်စာတမ်းများ

          ၁။ ချက်လက်မှတ်ပိုင်ရှင်၏ကိုယ်တိုင်ရေးလျှောက်လွှာ

          ၂။ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကဒ်ပြားမိတ္တူ

          ၃။ မြန်မာ့နိုင်ငံခြားကုန်သွယ်မှုဘဏ်( စာအုပ်မိတ္တူ )

          ၄။ ချက်လက်မှတ် မူရင်း / မိတ္တူ

 

 • FE (Permit) ဖြင့် နိုင်ငံခြားငွေထုတ်ပေးရာတွင် လိုအပ်သော စာရွက် စာတမ်းများ

         ၁။ ဝန်ကြီးဌာနမှ FE (Permit) ဖြင့် နိုင်ငံခြားငွေထုတ်ယူခွင့် အကြောင်းကြားစာ

         ၂။ ရသုံးမှန်းခြေငွေစာရင်းဦးစီးဌာနမှ နိုင်ငံခြားငွေထုတ်ယူခွင့်ပြုသည့်စာ

         ၃။ မြန်မာ့စီးပွားရေးဘဏ်၏ ချက်လက်မှတ် မူရင်း / မိတ္တူ

 

ငွေသားထုတ်ပေးခြင်း

(ခက) ဆောင်ငွေ (Imprest) – နိုင်ငံဝန်ထမ်းများ ပြည်ပသို့ သွားရောက်ခြင်းအတွက် နိုင်ငံခြားငွေ (ငွေသား) ထုတ်ပေးရာတွင် လိုအပ်သော စာရွက်စာတမ်းများ

 

         ၁။ ရသုံးမှန်းခြေငွေစာရင်းဉီးစီးဌာနမှ ခွင့်ပြုမိန့်

         ၂။ ခရီးသွားလာခွင့်ပြုမိန့်

         ၃။ နိုင်ငံကူးလက်မှတ်(မူရင်း/မိတ္တူ)

         ၄။ ချက်လက်မှတ် (သို့) ငွေသား

 

(ခခ) ၀တ်စုံစရိတ် (Outfit) - နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနမှဝန်ထမ်းများနှင့်စစ်သံများ၊ ၎င်းတို့၏ မိသားစုဝင်များ ပြောင်းရွှေ့ခြင်းအတွက် ဝတ်စုံစရိတ်ထုတ်ပေး ရာတွင် လိုအပ်သော စာရွက်စာတမ်းများ

         ၁။ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနမှလျှောက်လွှာ

         ၂။ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနမှထောက်ခံချက်

         ၃။ နိုင်ငံကူးလက်မှတ်(မူရင်း/မိတ္တူ)

         ၄။ ချက်လက်မှတ်​​

(ခဂ) လေယာဉ်ခများပေးချေခြင်း- နိုင်ငံဝန်ထမ်းများနှင့် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန မှ ဝန်ထမ်းများအတွက် လေယာဉ်စရိတ်များအား သက်ဆိုင်ရာလေကြောင်း လိုင်း စာရင်းသို့ လွှဲပြောင်းပေးရာတွင် လိုအပ် သော စာရွက်စာတမ်းများ

         ၁။ ရသုံးမှန်းခြေငွေစာရင်းဉီးစီးဌာနမှခွင့်ပြုမိန့်နှင့် သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီး ဌာန မှ ခရီးသွားလာခွင့်ပြုမိန့် (သို့) နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနမှ လျှောက်လွှာ နှင့် ခရီးသွားလာ ခွင့်ပြုမိန့်

        ၂။ နိုင်ငံကူးလက်မှတ်(မူရင်း/မိတ္တူ)

        ၃။ ချက်လက်မှတ် (သို့) ငွေသား

 

        အမွေဆက်ခံခွင့်

        မြန်မာ့နိုင်ငံခြားကုန်သွယ်မှုဘဏ်တွင် စာရင်းဖွင့်လှစ်ထားသော စာရင်းပိုင်ရှင်များ ကွယ်လွန် သည့်အခါ အမွေဆက်ခံပိုင်ခွင့်ရှိသူမှ လာရောက်လျှောက်ထားခြင်းအတွက် ဆောင်ရွက်ပေးရာတွင် လိုအပ်သော စာရွက်စာတမ်းများ

       ၁။ လျှောက်လွှာ

       ၂။ အမွေဆက်ခံခွင့် သက်သေခံလက်မှတ် (ပုဒ်မ ၃၇၇) အမေရိကန် ဒေါ်လာ ၁၀၀၀/- အထက်

       ၃။ ကျမ်းကျိန်လွှာ (မူရင်း) အမေရိကန် ဒေါ်လာ ၁၀၀၀/- အောက်

      ၄။ ဥပဒေအရ ဝန်ခံကတိပြုလွှာ အမေရိကန် ဒေါ်လာ ၁၀၀၀/- အောက်

      ၅။ သေဆုံးမှုလက်မှတ် (မူရင်း/ မိတ္တူ)

      ၆။ အိမ်ထောင်စု လူဦးရေစာရင်း (မူရင်း/ မိတ္တူ)

     ၇။ ရပ်ကွက်ထောက်ခံစာ (မူရင်း)

     ၈။ မှတ်ပုံတင် (မူရင်း/ မိတ္တူ)

     ၉။ ဘဏ်စာအုပ် (မူရင်း/ မိတ္တူ)

 

၅။ ငွေလွှဲလုပ်ငန်းဌာန

 • ငွေလွှဲ(အထွက်)လုပ်ငန်းများအတွက် လိုအပ်သောစာရွက်စာတမ်းများ

          အစိုးရဌာနများအတွက်

              ၁။ Cable / Form A

             ၂။ သက်ဆိုင်ရာဌာန၏ ငွေလွှဲပို့ရန်လျှောက်လွှာ

             ၃။ ရ/သုံးဦးစီးဌာန၏ နိုင်ငံခြားငွေသုံးစွဲခွင့်ပြုမိန့်

             ၄။ Invoice မိတ္တူ၊ ပုံစံ “ သက ’’

           (ကခ) ပုဂ္ဂလိကလေကြောင်းလိုင်းများအတွက်

            ၁။ Cable / Form A

           ၂။ သက်ဆိုင်ရာလေကြောင်းလိုင်း၏ ငွေလွှဲပို့ရန်လျှောက်လွှာ

           ၃။ Audit Report ၊ အခွန်ဆောင်ပြီး အထောက်အထား

          ၄။ နိုင်ငံခြားငွေစာရင်း စာအုပ် မူရင်းနှင့်မိတ္တူ

         (ကဂ) အသင်းဝင်ကြေး၊ နှစ်စဉ်ကြေး၊ စာမေးပွဲကြေများအတွက်

         (၁) Cable / Form A

         (၂) သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်း၊ လူပုဂ္ဂိုလ်၏ ငွေလွှဲပို့ရန်လျှောက်လွှာ

         (၃) ဝန်ထမ်းဖြစ်လျှင် သက်ဆိုင်ရာဌာန၏ ထောက်ခံစာ

         (၄) ပြင်ပမှလူပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပါက မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်၊ နိုင်ငံခြားသုံးငွေ စီမံ ခန့်ခွဲမှုဌာန၏ ခွင့်ပြုချက်

ပုဂ္ဂလိက ကုမ္ပဏီများအတွက်

          ၁။ Cable / Form A

         ၂။ သက်ဆိုင်ရာကုမ္ပဏီ၏ ငွေလွှဲပို့ရန်လျှောက်လွှာ

         ၃။ သွင်းကုန်လိုင်စင် ၊ Invoice မူရင်း၊ Packing List ၊ I.D ရှင်းတမ်း

         ၄။ သင်္ဘောတင်စာရွက်စာတမ်းမိတ္တူ

         ၅။ နိုင်ငံခြားငွေစာရင်းစာအုပ် မူရင်းနှင့်မိတ္တူ

 

 • ငွေလွှဲ(အဝင်) လုပ်ငန်းများအတွက် လိုအပ်သောစာရွက်စာတမ်းများ

(ခက) ကုန်သွယ်မှုလုပ်ငန်းများအတွက်

          ၁။ ITTP Form

         ၂။ ကုမ္ပဏီ Letter Head ဖြင့် လျှောက်လွှာ

         ၃။ ပို့ကုန်လိုင်စင်မိတ္တူ (လိုအပ်ပါက)

        ၄။ ပို့ကုန်ကြေညာလွှာ (ED)

        ၅။ ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်မိတ္တူ

        ၆။ Myco company profile မိတ္တူ

(ခခ) ကုန်သွယ်မှုမဟုတ်သောလုပ်ငန်းများအတွက်

        ၁။ ITTP Form

        ၂။ ကုမ္ပဏီ Letter Head ဖြင့် လျှောက်လွှာ

        ၃။ ငွေတောင်းခံလွှာ ( Invoice )

        ၄။ ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်မိတ္တူ

        ၅။ Myco company profile မိတ္တူ

(ကဂ) ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုလွှဲပို့ငွေများအတွက်

          ၁။ ITTP Form

         ၂။ ကုမ္ပဏီ Letter Head ဖြင့် လျှောက်လွှာ

         ၃။ MIC Permit/ DICA Permit

        ၄။ ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်မိတ္တူ၊ Myco company profile မိတ္တူ

 

၆။ ဘဏ်အာမခံဌာနမှ ဝန်ဆောင်မှုပေးနေသောလုပ်ငန်းများ

 •   ဘဏ်အာမခံထုတ်ပေးရာတွင်လိုအပ်ချက်များ

(ကက) အစိုးရဌာနများအတွက်

           ၁။ ဘဏ်အာမခံထုတ်ပေးရန်လျှောက်လွှာ

          ၂။ ဘဏ်အာမခံပုံစံ

          ၃။ စာချုပ်မိတ္တူ

          ၄။ စီမံကိန်း၊ဘဏ္ဍာရေးနှင့်စက်မှုဝန်ကြီးဌာန၏ခွင့်ပြုချက်

 • ပုဂ္ဂလိကလုပ်ငန်းများအတွက်

         ၁။ ဌာနဆိုင်ရာနှင့် ကုမ္ပဏီ၏လျှောက်လွှာ

        ၂။ ဘဏ်အာမခံတန်ဖိုးနှင့် ကော်မရှင်ပေးသွင်းကြောင်းအထောက်အထား

            - ငွေသားဖြင့်ပေးသွင်းပါက Credit Advice

            - T.T ဖြင့်ပေးသွင်းပါကငွေဝင်ပြီးကြောင်းCredit Advice

            - Account Transferဖြင့်ပေးသွင်းပါကငွေစာရင်းစာအုပ်မူရင်းနှင့်မိတ္တူ

        ၃။ Firm Order / Contract မိတ္တူ

ဘဏ်အာမခံပယ်ဖျက်ခြင်းအတွက်လိုအပ်ချက်များ

(ခက) အစိုးရဌာနများအတွက်

          ၁။ လျှောက်လွှာ

         ၂။ ဘဏ်အာမခံမူရင်း

(ခခ) ပုဂ္ဂလိကလုပ်ငန်းများအတွက်

         ၁။ ဌာနဆိုင်ရာနှင့် ကုမ္ပဏီ၏လျှောက်လွှာ

        ၂။ ဘဏ်အာမခံမူရင်း

        ၃။ဘဏ်အာမခံစပေါ်တင်သွင်းငွေ ( Deposit )ကို ကုမ္ပဏီ၏နိုင်ငံခြားငွေစာရင်း သို့ ပြန်လည် ထည့်သွင်းလိုပါက Debit Advice မူရင်း

 

၇။ ပို့ကုန်လုပ်ငန်းရှင်များအတွက်ဝန်ဆောင်မှုပေးခြင်း

 • ပို့ကုန်ငွေလွှဲစာတမ်းထုတ်ယူရန် လိုအပ်သော စာရွက်စာတမ်းများ

         (၁) ကုမ္ပဏီ Letter Head ဖြင့် L/C ထုတ်ယူခွင့် လျှောက်လွှာ

         (၂) Myco ဖြင့်ဆောင်ရွက်ထားသော Company Registration Certificate

         (၃) Myco ဖြင့်ဆောင်ရွက်ထားသော Company Profile

         (၄) ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာနမှထုတ်ပေးသော ပို့ကုန်လိုင်စင် (သို့မဟုတ်) ပို့ကုန်လိုင်စင် ကင်းလွတ်ခွင့် အထောက်အထားမိတ္တူ

         (၅) ဘဏ်စာအုပ်မိတ္တူ

 • ပို့ကုန်ဆိုင်ရာငွေကြေးအထောက်အပံ့အမျိုးအစားများ

          - ပို့ကုန်လုပ်ငန်းရှင်များမှ ပို့ကုန်မတင်ပို့မီ ငွေကြေးအထောက်အပံ့ပေးခြင်း (Pre-shipment Export Trade Financing)(Pre-shipment Export Trade Financing)

          - ပို့ကုန်တင်ပို့ပြီး ငွေကြေးအထောက်အပံ့ပေးခြင်း(Post-shipment Export Trade Financing)

 • ပို့ကုန်ဆိုင်ရာငွေကြေးအထောက်အပံ့ရယူနိုင်သူများ

         - မြန်မာ့နိုင်ငံခြားကုန်သွယ်မှုဘဏ်တွင် နိုင်ငံခြားငွေစာရင်းဖွင့်လှစ်ထားရှိသည့် ပို့ကုန် လုပ်ငန်းရှင်များ

 • ပို့ကုန်ဆိုင်ရာငွေကြေးအထောက်အပံ့ရယူရန် လိုအပ်သောစာရွက်စာတမ်းများ

        (၁) Export Financing ရယူလိုကြောင်း ကုမ္ပဏီ၏ လျှောက်လွှာ

        (၂) ကုန်သွယ်မှုဆိုင်ရာ ငွေကြေးအထောက်အပံ့ အဆိုပြုလွှာ(Trade Financing Proposal)

        (၃) ကုန်သွယ်မှုဆိုင်ရာငွေကြေးအထောက်အပံ့ သဘောတူညီချက် (Trade Financing

Agreement)

       (၄) ဒါရိုက်တာအဖွဲ့အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

       (၅) အခွန်ထမ်းဆောင်မှုအခြေအနေ(၃)နှစ်စာ

       (၆) ကုမ္ပဏီ/အဖွဲ့အစည်း၏ ဘဏ္ဍာရေးအခြေအနေအတွက် စာရင်းစစ်အတည်ပြုချက်

 

၈။ သွင်းကုန်လုပ်ငန်းရှင်များအတွက် ဝန်ဆောင်မှုပေးခြင်း

 • သွင်းကုန်ဆိုင်ရာငွေကြေးအထောက်အပံ့ ရယူရန်လိုအပ်သော စာရွက်စာတမ်းများ

          Import Financing ရယူလိုကြောင်း ကုမ္ပဏီ၏ လျှောက်လွှာ

          ကုန်သွယ်မှုဆိုင်ရာ ငွေကြေးအထောက်အပံ့အဆိုပြုလွှာ (Trade Financing Proposal)

          ကုန်သွယ်မှုဆိုင်ရာငွေကြေးအထောက်အပံ့သဘောတူညီချက်(Trade Financing Agreement)

          ဒါရိုက်တာအဖွဲ့အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

          အခွန်ထမ်းဆောင်မှုအခြေအနေ (၃)နှစ်စာ

          ကုမ္ပဏီ/အဖွဲ့အစည်း၏ ဘဏ္ဍာရေးအခြေအနေအတွက် စာရင်းစစ်အတည်ပြုချက်

 • သွင်းကုန်လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရန်လိုအပ်ချက်များ

          သွင်းကုန်ငွေလွှဲစာတမ်းဖွင့်လှစ်ခြင်း (အစိုးရဌာနများအတွက်)

          လျှောက်လွှာ

         သွင်းကုန်လိုင်စင်

         Proforma Invoice/Firm Order/Contract

         ရသုံးမှန်းခြေငွေစာရင်းဦးစီးဌာနမှ နိုင်ငံခြားငွေသုံးစွဲခွင့်ပြုမိန့်

        သွင်းကုန်ငွေလွှဲစာတမ်းဖွင့်လှစ်ခြင်း (ပုဂ္ဂလိကလုပ်ငန်းရှင်များအတွက်)

        လျှောက်လွှာ

       သွင်းကုန်လိုင်စင်

       Proforma Invoice

      ငွေလွှဲစာတမ်းတန်ဖိုးနှင့် ဘဏ်စရိတ်ကို ကုမ္ပဏီစာရင်းမှ နှုတ်ယူခွင့်
      Debit Authorization Letter

သွင်းကုန်ဘီလ်ထုတ်ယူခြင်း

 • သွင်းကုန်လိုင်စင်
 • ဘီလ်ထုတ်ယူခွင့်လျှောက်လွှာ
 • ဘဏ်ကော်မရှင်၊ ဘဏ်စရိတ်များကို ကုမ္ပဏီစာရင်းမှ နှုတ်ယူခွင့် Debit Authorization Letter
 • Letter of Indemnity
 • သွင်းကုန်အတွက်နိုင်ငံခြားသုံးငွေလွှဲခွင့်လျှောက်လွှာ

 

ဆက်သွယ်ရမည့်လိပ်စာ

အမှတ်(၈၀/၈၆ ) မဟာဗန္ဓုလပန်းခြံလမ်း၊ကျောက်တံတားမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။

 

ဝန်ဆောင်မှုရရှိနိုင်မည့် တည်နေရာများ

အမှတ်(၈၀/၈၆ ) မဟာဗန္ဓုလပန်းခြံလမ်း၊ကျောက်တံတားမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။

 

Website လိပ်စာ

www.mmftb.gov.mm

​​​​​မေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ