COVID-19 ရောဂါနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ချက် (၄-၁-၂၀၂၀ ရက်နေ့မှ ၂၅-၃-၂၀၂၀ ရက်နေ့ထိ) (၂၅-၃-၂၀၂၀) ရက်နေ့၊ ည (၈:၁၅) နာရီ

COVID-19 ရောဂါနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ချက် (၄-၁-၂၀၂၀ ရက်နေ့မှ ၂၅-၃-၂၀၂၀ ရက်နေ့ထိ) (၂၅-၃-၂၀၂၀) ရက်နေ့၊ ည (၈:၁၅) နာရီ

Ministry of Information/ ​နေပြည်တော် / March 25, 2020
image_latest


COVID-19 ရောဂါနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ချက် (၄-၁-၂၀၂၀ ရက်နေ့မှ ၂၅-၃-၂၀၂၀ ရက်နေ့ထိ) (၂၅-၃-၂၀၂၀) ရက်နေ့၊ ည (၈:၁၅) နာရီ

 

 

 

Ref: Ref: Ministry of Health and Sports, Myanmarဓာတ်ပုံနှင့် ဗီဒီယိုများ