ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ ပန်းဥယျာဉ်နှင့်အားကစားကွင်းများဌာနမှ ပြည်သူသို့ပေးနေသော ဝန်ဆောင်မှုများ

စည်ပင်သာယာရေး

ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ ပန်းဥယျာဉ်နှင့်အားကစားကွင်းများဌာနမှ ပြည်သူသို့ပေးနေသော ဝန်ဆောင်မှုများ

ဝန်ဆောင်မှုများ

 

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွင်း တိုးမြှင့်ကောက်ခံမည့် အခနှုန်းထားများ

စဉ်

ဝင်ငွေအမျိုးအစားနှင့်ကောက်ခံပုံ

လျှင်

ကောက်ခံမည့်နှုန်းထား(ကျပ်)

မှတ်ချက်

၁။

သစ်ပင်များ ခုတ်လှဲခြင်းနှုန်းထား

     
 

အပင်ကြီးအမြင့်(၂၀')အထက်

၁ပင်

၂၀၀၀၀

 
 

အပင်ကြီးအမြင့်(၂၀')အောက်

၁ပင်

၁၅၀၀၀

 
 

အပင်သေးအမြင့်(၂၀')အောက်

၁ပင်

၁၀၀၀၀

 
 

အမြစ်တူးခ ( မည်သည့်အပင်မဆို)

၁ပင်

၃၀၀၀၀

နှုန်းထားတိုး

 

အပင်များပုံသွင်းခြင်း(မည်သည့်အပင်မဆို)

၁-ပင်

၁၀၀၀၀

နှုန်းထားတိုး

 

ခြုံခုတ်ရှင်းလင်းခ ၊ ၄၃၅၆၀-စ/ပေ (၁-ဧက)လျှင်

 

၁၀၀၀၀၀

(အမှိုက်သယ်ယူခမပါ)

 

မြက်အပြောင်ရှင်းလင်းခ၊ ၄၃၅၆၀-စ/ပေ (၁-ဧက)လျှင်

 

၁၅၀၀၀၀

(အမှိုက်သယ်ယူခမပါ)

၂။

ပန်းပင်၊ပန်းအိုး၊ပျိုးပင်များရောင်းခ

     
 

(က) အရိပ်ရပင်၊ အလှပင်(ပျိုးပင်)(၅"x ၆")အိတ်

၁အိတ်

၅၀၀

နှုန်းထားတိုး

 

(ခ) ပျိုးအိတ်အလတ်(အရွတ်လှ)(၂'မှ၄') (၈"×၁၀")

၁အိတ်

၈၀၀

နှုန်းထားတိုး

 

(ဂ) ပျိုးအိတ်အလတ်(အရိပ်ရပင်)၊(၄' မှ ၅')အရွယ်

၁အိတ်

၄၀၀၀

 
 

(ဃ) ပျိုးအိတ်ကြီး ( အရိပ်ရပင်)( ၆' မှ ၁၀' )အရွယ်

၁အိတ်

၅၀၀၀

 
 

(င) ပျိုးအိတ်ကြီး(အရိပ်ရပင်)၁၀' နှင့်အထက်

၁-အိတ်

၁၅၀၀၀

 
 

(စ) ပန်းပင်/နှစ်ရှည်ပင်(၈"×၁၀") ပျိုးအိတ်

၁-အိတ်

၈၀၀

နှုန်းထားတိုး

 

(ဆ) ပျိုးအိတ်ကြီး(ဘိလပ်မြေအိတ်)

၁-အိတ်

၁၅၀၀

နှုန်းထားတိုး

 

(ဇ) ပန်းပင်(ရာသီပန်း) (၅"×၆") ပျိုးအိတ်

၁-အိတ်

၃၀၀

နှုန်းထားတိုး

၃။

လူဝင်ခ/ယာဉ်ဝင်ခ အာဇာနည်ဗိမာန်

     
 

လူကြီး

၁-ဦး

၂၀၀

 
 

ကလေး

၁-ဦး

၁၀၀

 
 

နိုင်ငံခြားသား

၁-ဦး

၃၀၀၀

 

၄။

ရုပ်ရှင်/ဗွီဒီယိုရိုက်ခ

     
 

ပန်းခြံတစ်ခြံ/အားကစားကွင်း (စီးပွားရေးလုပ်ငန်း)

၁-ရက်

၅၀၀၀၀

 
 

ပန်းခြံတစ်ခြံ/အားကစားကွင်းတွင် (စီးပွားရေးမဟုတ်)

၁-ရက်

၂၀၀၀၀

 

၅။

ယာဉ်/ယန္တရားငှားရမ်းခ

     
 

မင်္ဂလာတောင်ညွန့်၊ဒဂုံ၊အလုံ၊ဗဟန်း၊ကြည့်မြင်တိုင်၊ဆိပ်ကမ်း၊ရန်ကင်း၊လသာ၊ ပုဇွန်တောင်၊ဗိုလ်တထောင်၊ ပန်းဘဲတန်း၊ ကျောက်တံတား၊ လမ်းမတော်မြို့နယ်မျာ

     
 

(က) ဂါလံ ( ၂၄၀၀ ) CNG

၁-စီး

၁၂၆၀၀

 
 

(ခ) ဂါလံ (၂၄၀၀) ဒီဇယ်

၁-စီး

၁၇၆၀၀

 
 

(ဂ) ဂါလံ(၁၆၀၀) CNG

၁-စီး

၉၄၀၀

 
 

(ဃ) ဂါလံ(၁၆၀၀) ဒီဇယ်

၁-စီး

၁၄၀၀၀

 
 

(င) ဂါလံ(၁၀၀၀) CNG

၁-စီး

၇၀၀၀

 
 

(စ) ဂါလံ(၁၀၀၀) ဒီဇယ်

၁-စီး

၁၂၀၀၀

 
 

ရွှေပြည်သာ၊လှိုင်သာယာ၊မင်္ဂလာဒုံ၊ဒဂုံဆိပ်ကမ်း

     
 

(က) ဂါလံ ( ၂၄၀၀ ) CNG

၁-စီး

၁၅၀၀၀

 
 

(ခ) ဂါလံ (၂၄၀၀) ဒီဇယ်

၁-စီး

၂၅၆၀၀

 
 

(ဂ) ဂါလံ(၁၆၀၀) CNG

၁-စီး

၁၁၉၀၀

 
 

(ဃ) ဂါလံ(၁၆၀၀) ဒီဇယ်ာ

၁-စီး

၂၂၄၀၀

 
 

(င) ဂါလံ(၁၀၀၀) CNG

၁-စီး

၉၀၀၀

 
 

(စ) ဂါလံ(၁၀၀၀) ဒီဇယ်

၁-စီး

၂၀၀၀၀

 
 

(င)ဘောလုံးကွင်းဌားခ(ပျော်ပွဲရွှင်ပွဲ)

၁-စီး

၂၀၀၀၀

 

 

ဒေါပုံ၊သာကေတ၊တာမွေ၊သင်္ဃန်းကျွန်း၊ကမာရွတ်၊ဒဂုံမြို့သစ်(တောင်ပိုင်း)၊ ဒဂုံမြို့သစ်(အရှေ့ပိုင်း)၊တောင်ဥက္ကလာပ၊အင်းစိန်၊မရမ်းကုန်း၊လှိုင်၊ မြောက်ဥက္ကလာပမြို့နယ်များ

     
 

(က) ဂါလံ ( ၂၄၀၀ ) CNG

၁-စီး

၁၃၆၀၀

 
 

(ခ) ဂါလံ (၂၄၀၀) ဒီဇယ်

၁-စီး

၂၁၆၀၀

 
 

(ဂ) ဂါလံ(၁၆၀၀) CNG

၁-စီး

၁၀၄၀၀

 
 

(ဃ) ဂါလံ(၁၆၀၀) ဒီဇယ်

၁-စီး

၁၈၄၀၀

 
 

(င) ဂါလံ(၁၀၀၀) CNG

၁-စီး

၈၀၀၀

 
 

(စ)ဂါလံ(၁၀၀၀) ဒီဇယ်

၁-စီး

၁၆၀၀၀

 
 

အထွေထွေဝင်ငွေ(ငှားရမ်းခ)

     
 

(က) ဘောလုံးကွင်းအသုံးပြုခ(ပျော်ပွဲရွှင်ပွဲ)(စီးပွားရေး)

၁-ရက်

၅၀၀၀၀

 
 

(ခ) ဘောလုံးကွင်းအသုံးပြုခ(ပျော်ပွဲရွှင်ပွဲ)

၁-ရက်

၂၀၀၀၀

 
 

(ဂ) ပန်းခြံမြေနေရာအသုံးပြုခ(စီးပွားရေး)

၁-ရက်

၅၀၀၀၀

 
 

(ဃ)ပန်းခြံမြေနေရာအသုံးပြုခ (စီးပွားရေးမဟုတ်)

၁-ရက်

၂၀၀၀၀

 
 

(င)ဆိုင်ခန်းအမည်ပြောင်းခ

 

ဆိုင်လစာတစ်လစာ၏(၃)ဆ -

 
 

အထွေထွေဝင်ငွေ( ခွင့်ပြုချက်မဲ့သစ်ပင်ခုတ်ခြင်းအတွက်ဒဏ်ကြေး)

     
 

(က) အမြင့်(၂')နှင့်(၄')ကြား လုံးပတ်(၃")အောက်

၁-ပင်

၁၅၀၀၀

နှုန်းထားတိုး

 

(ခ) အမြင့်(၄')နှင့်(၅')ကြား လုံးပတ်(၃" မှ ၅" ကြား)

၁-ပင်

၂၀၀၀၀

 
 

(ဂ) အမြင့်(၆')နှင့်(၁၀')ကြား လုံးပတ်(၅" မှ ၈" ကြား)

၁-ပင်

၂၇၅၀၀

 
 

(ဃ)အမြင့်(၁၀') နှင့်အထက် လုံးပတ် (၈)လက်မအထက်

၁-ပင်

၁၀၀၀၀၀

 
 

(င)အရိပ်ရပင်၊ပန်းအလှပင်များနှင့် လမ်းလယ်ကျွန်းအဝိုင်း၊တြိဂံ၊ပန်းအိုး၊ ကတ္တုံး၊ပန်းခုံများပျက်စီးလျှင်

အမှန်ပြုပြင်ကုန်ကျ

စရိတ်+ဒဏ်ကြေး(၄)ဆ-

 
 

(စ) မြက်ခင်းပျက်စီးလျှင်(၁၀'×၁၀')

၁-ကျင်း

၁၀၀၀၀

နှုန်းထားတိုး

 

(ဆ) အပင်ရွှေ့ပြောင်းစိုက်ပျိုးခ

၁-ပင်

၃၀၀၀၀

အသစ်တိုး

 

(ဇ) ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် မည်သည့်အပင်မဆို ခုတ်လှဲခြင်း(အပင်ရှင်းလင်းခအပြင်)

၁-ပင်

အစားထိုး အပင်(၂)ပင်

အသစ်တိုး

 

(စျ) ခွင့်ပြုချက်မဲ့မည်သည့်အပင်မဆို ခုတ်လှဲခြင်း(အပင်ရှင်းလင်းခအပြင်)

၁-ပင်

အစားထိုး အပင်(၅)ပင်

အသစ်တိုး

 

ဆိုင်းဘုတ်ခွန်များ(စီမံရေးရာဌာနမှ ကောက်ခံနေသည့် နှုန်းထားများ)

     
 

(က) စည်ပင်မြေကျူး (ဆိုင်းဘုတ်ခွန်နှုန်းထား+ စည်ပင်မြေငှားရမ်းခ နှုန်းထားဖြင့် ခွင့်ပြုရန်)

၁ စ/ပေ

၃၀၀၀

 
 

(ခ) စည်ပင်မြေစိုက်ဆိုင်းဘုတ်

၁ စ/ပေ

၁၀၀၀၀ (၅၀ စ/ပေအထက်)

 
 

(ဂ) စည်ပင်မြေစိုက်ဆိုင်းဘုတ်

၁ စ/ပေ

၅၀၀၀ (၅၀ စ/ပေအောက်)

 
 

(ဃ) LED ဆိုင်းဘုတ်

၁ စ/ပေ

၂၅၀၀၀ (၂၀ စ/ပေအထက်)

 
 

(င) LED ဆိုင်းဘုတ်

၁ စ/ပေ

၁၀၀၀၀ (၂၀ စ/ပေအောက်)

 
 

(စ) ခြံစည်းရိုးနံရံကပ်ဆိုင်းဘုတ်

၁ စ/ပေ

၁၀၀၀၀ (၃၀၀ စ/ပေအထက်)

 
 

(ဆ) ခြံစည်းရိုးနံရံကပ်ဆိုင်းဘုတ်

၁ စ/ပေ

၅၀၀၀ (၃၀၀ စ/ပေအောက်)

 
 

(ဇ) နံရံကပ်ဆိုင်းဘုတ်

၁ စ/ပေ

၁၀၀၀၀ (၃၀၀ စ/ပေအထက်)

 
 

(စျ) နံရံကပ်ဆိုင်းဘုတ်

၁ စ/ပေ

၅၀၀၀ (၃၀၀ စ/ပေအောက်)

 
 

(ည) နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်ဆောင်ရွက် သောလုပ်ငန်းဆိုင်းဘုတ်

၁ စ/ပေ

၂၃၀၀၀ (၁၅ စ/ပေအထက်)

 
 

(ဋ) နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်ဆောင်ရွက် သောလုပ်ငန်းဆိုင်းဘုတ်

၁ စ/ပေ

၁၉၀၀၀ (၁၅ စ/ပေအောက်)

 

Website လိပ်စာ

https://www.ycdc.gov.mmအထူးသတင်း
  • “Ceremony of Government Digitalization on Microsoft Platform and Seminar on Microsoft Cloud Solution” အခမ်းအနားကျင်းပ
  •           
  • ၁၂လ ရာသီပွဲတော်များနှင့် ပန်းများအထိမ်းအမှတ်၊ တော်သလင်း လအတွက် လှေပြိုင်ပွဲနှင့် ယင်းမာပန်း ၂၀ဝိ/-ကျပ်တန် အထူးထုတ်စာပို့တံဆိပ်ခေါင်းရောင်းချပေးမည်
  •           
  • ရာသီတုပ်ကွေးရောဂါ (Seasonal Influenza)ဖြစ်ပွားမှုနှင့်ပတ်သက်၍ ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုခြင်း၊ ကြိုတင်ကာ ကွယ်ခြင်းနှင့် တုံ့ပြန်ဆောင် ရွက်ခြင်းလုပ်ငန်းများ အားဖြည့်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်း ထုတ်ပြန် ချက် (၁/၂၀၁၉)
  •