သစ်တောနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာတက္ကသိုလ် (ရေဆင်း) (University of Forestry and Environmental Science, Yeizn) ဝင်ခွင့် လျှောက်ထားခြင်း

ပညာရေးနှင့် သုတေသန

သစ်တောနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာတက္ကသိုလ် (ရေဆင်း) (University of Forestry and Environmental Science, Yeizn) ဝင်ခွင့် လျှောက်ထားခြင်း

 

သစ်တောနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာတက္ကသိုလ် (ရေဆင်း) (University of Forestry and Environmental Science, Yeizn) ၏ ဘွဲ့ကြိုတန်းများ သင်ကြားမှု အစီအစဉ်အနေဖြင့် ပညာသင်နှစ် တစ်နှစ်လျှင် နှစ်ဝက်(၂)ခုခွဲ၍ သင်ကြားလျက်ရှိပါသည်။

ပထမပညာသင် နှစ်ဝက်ကာလမှာ နိုဝင်ဘာလ ဒုတိယအပတ်မှ မတ်လကုန်အထိ ဖြစ်ပြီး၊ ဒုတိယပညာသင်နှစ်ဝက်ကာလမှာ မေလတတိယအပတ်မှ စက်တင်ဘာလကုန်အထိဖြစ် ပါသည်။

သစ်တောနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာတက္ကသိုလ်၊ ရေဆင်း၏ ဘွဲ့လွန်တန်းများ သင်ကြားမှုအနေဖြင့် သတ်မှတ်အရည်အချင်း ပြည့်မီသော သိပ္ပံ(သစ်တော)ဘွဲ့ရများအားလုံးကို စိစစ်လက်ခံ သင်ကြားပေးလျက်ရှိပါသည်။

ဘွဲ့ကြိုသင်တန်း ပထမနှစ်ဝင်ခွင့်

တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲ အောင်မြင်သူများ လျှောက်ထားနိုင်သည်။ လျှောက်ထားသူသည်-

(က) ဝင်ခွင့်လျှောက်ထားချိန်တွင် တည်ဆဲနိုင်ငံသားဖြစ်မှုဥပဒေနှင့် ကိုက်ညီသော နိုင်ငံသားဖြစ်ရမည်။

(ခ) တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲတွင် မြန်မာစာ၊ အင်္ဂလိပ်စာ၊ သင်္ချာ၊ ရူပဗေဒ၊ ဓာတုဗေဒ၊ ဇီဝဗေဒ ဘာသာတွဲဖြင့် အောင်မြင်သူဖြစ်ရမည်။

(ဂ) တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲတွင် စုစုပေါင်း ရမှတ် (၃၆၀)နှင့် အထက်ရရှိရမည်။

(ဃ) တောတွင်းလက်တွေ့ ကွင်းဆင်းဆောင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက် ကျန်းမာရေး(က) အဆင့်ရှိပြီး လုပ်ငန်းသဘောသဘာဝအရ ကိုယ်လက်အင်္ဂါပြည့်စုံသူဖြစ်ရမည်။

(င) မိုင်(၂၀)လမ်းလျှောက်စွမ်းရည်စစ်ဆေးမှု အောင်မြင်ရမည်။

လျှောက်လွှာနှင့်အတူ ပူးတွဲတင်ပြရမည့် စာရွက်စာတမ်းများ

(က) သက်ဆိုင်ရာ အခြေခံ ပညာအထက်တန်းကျောင်း၊ ကျောင်းအုပ်ကြီး၏ တက္ကသိုလ်ဝင် စာမေးပွဲအောင်မြင်ကြောင်း ထောက်ခံချက် (မိတ္တူ)

(ခ) မြန်မာနိုင်ငံ စာစစ်အဖွဲ့မှ ထုတ်ပေးသော တက္ကသိုလ်ဝင် စာမေးပွဲအောင်အမှတ်စာရင်း (မိတ္တူ)

(ဂ) လျှောက်ထားသူနှင့် မိဘနှစ်ပါးလုံး၏ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်(မိတ္တူ)

(ဃ) သက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်၊ ပြည်နယ်၊ တိုင်းဒေသကြီး ပြည်သူ့ဆေးရုံတို့မှ ကျန်းမာကြောင်း စစ်ဆေးချက်(မူရင်း)နှင့် မျက်စိအရောင်ခွဲခြားနိုင်ခြင်း (Colour Blind) စစ်ဆေးချက်(မူရင်း)

(င) ပြစ်မှု၊ ပြစ်ဒဏ်ကင်းရှင်းကြောင်းနှင့် အကျင့်စာရိတ္တကောင်းမွန်ကြောင်း သက်ဆိုင်ရာ ရဲစခန်း၊ ကျေးရွာ/ ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးတို့၏ ထောက်ခံချက် (မူရင်း)

(စ) လိုင်စင်အရွယ် ဓါတ်ပုံ(၃)ပုံ

ခေါ်ယူမည့်ကျောင်းသား/သူ ဦးရေ

- သစ်တောပညာဘွဲ့

ကျောင်းသား/ကျောင်းသူ (၁၀၀)ဦး

ကျောင်းသား(၈၀)%၊ ကျောင်းသူ(၂၀)%

(နောင်တွင် သစ်တောပညာဘွဲ့အတွက် (၁၀၀)ဦး၊ ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာဘွဲ့အတွက် (၁၀၀)ဦး၊ စုစုပေါင်း (၂၀၀)ဦးကို ခေါ်ယူရန် စီစဉ်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။

ဘွဲ့ကြိုသင်တန်းများတွင် သင်ကြားပို့ချသည့် ဘာသာရပ်များ

(၁) First Year (ပထမနှစ် (၇) ဘာသာ)

English; Myanmar; Mathematics; Chemistry; Physics; Botany; Zoology

(၂) Second Year (ဒုတိယနှစ် (၁၀) ဘာသာ)

English; Statistics; Geology; Forest Entomology; Mycology; Dendrology; Soil Science; Tree Physiology; Forest Pathology; Forest Survey

(၃) Third Year (တတိယနှစ် (၁၁) ဘာသာ)

English; Forest Protection; Forest Ecology; Foundation of Silviculture; Wood Technology I (Wood Anatomy); Forest Utilization I (Non-Wood Forest Products); Remote Sensing, Geographic Information System and Inventory; Plantation Silviculture and Nursery Practices; Wood Technology II (Timber Mechanic); Forest Menstruation; Forest Engineering

(၄) Fourth Year (စတုတ္ထနှစ် (၁၂) ဘာသာ)

English; Forest Management I (Introductory); Silvicultural Systems; Timber Harvesting; Forest Utilization II (Wood Preservation and Wood Drying); Genetics & Tree Improvement; Forest Management I (Introductory); Forest Management I; Milling and Marketing & Pulp and Paper and Panel Products; Protected Area System and Wildlife Management; Introduction to Environmental Management; Watershed Management

(၅) Final Year (နောက်ဆုံးနှစ် (၁၁) ဘာသာ)

Tropical Silviculture I; Forest Management II (Planning); Forest Economics (Micro-Economics); Research Methods; Forestry Extension & Environmental Education; Forest Policy, Law & Administration; Tropical Silviculture II; Forest Economics (Macro-Economics); Ecotourism Practices; Social Forestry and Agroforestry; Term Paper

သစ်တောနှင့်ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာတက္ကသိုလ်၏ သဘောသဘာဝအခြေအနေများ

(က) စာတွေ့၊လက်တွေ့များဆောင်ရွက်ခြင်း

(ခ) တောတွင်းလက်တွေ့ကွင်းဆင်းဆောင်ရွက်ခြင်း

(ဂ) လေ့လာရေးခရီးစဉ်များ သွားရောက်ခြင်း

(ဃ) စာသင်ချိန်ပြင်ပလှုပ်ရှားမှုများ ဆောင်ရွက်ခြင်း

(င) အားကစားပြိုင်ပွဲများကျင်းပခြင်း

(စ) အသင်းအဖွဲ့များဖြင့်စုပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း

(ဆ) ထူးချွန်ကျောင်းသား/ကျောင်းသူများအား နိုင်ငံခြားလေ့လာရေးခရီးစဉ်များစေလွှတ်ခြင်း

အဆောင်နေထိုင်ခွင့်

ကျောင်းသားများအားလုံးကို ရန်မျိုးအောင် အမျိုးသားဆောင်၊ ရန်မျိုးအောင် (တိုးချဲ့) အမျိုးသားဆောင်နှင့်ရန်အောင်မြင် အမျိုးသားဆောင်များတွင် လည်းကောင်း၊ ကျောင်းသူများ အားလုံးကို မိုးမခ အမျိုးသမီးဆောင်တွင်လည်းကောင်း နေထိုင်ခွင့်ပြုထားပါသည်။ (အဆောင် ထမင်းကျွေးမွေးခြင်း အစီအစဉ် မရှိသေးပါ။)

စည်းကမ်းပိုင်းဆိုင်ရာများ

ကျောင်းစည်းကမ်း၊ ကျောင်းဆောင်စည်းကမ်းများ ချမှတ်ထားပါသည်။

အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းများ

(၁) အစိုးရဌာနများ (၂၀၁၃ ခုနှစ်မှစ၍ ယှဉ်ပြိုင်ဖြေဆိုရပါသည်)

(က) သစ်တောဦးစီးဌာန

(ခ) အပူပိုင်းဒေသစိမ်းလန်းစိုပြည်ရေးဦးစီးဌာန

(ဂ) ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာန

(ဃ) မြန်မာ့သစ်လုပ်ငန်း

(င) သစ်တောနှင့်ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာတက္ကသိုလ်

(စ) အခြားအစိုးရဌာနများ

(၂) အစိုးရမဟုတ်သော အဖွဲ့အစည်းများ

 NGOs, INGOs, Private Companiesမေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ

  • ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၏ ဒေသဆိုင်ရာအချက်အလက်


   • Publisher :ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန
   • Publication Date : 26-02-2019
   • Pages :71
   • Language : မြန်မာ
   • Download
  • ဒီဂျစ်တယ်စီးပွားရေးလမ်းပြမြေပုံ


   • Publisher :ဒီဂျစ်တယ်စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကော်မတီ
   • Publication Date : 21-02-2019
   • Pages :26
   • Language : English/ မြန်မာ
   • Download
  • ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ ခရိုင်/ မြို့နယ် ဒေသဆိုင်ရာအချက်အလက်များ


   • Publisher :ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန
   • Publication Date : 26-02-2019
   • Pages :
   • Language : မြန်မာ
   • Download
ဆက်လက်ကြည့်ရှုရန်
ဆက်လက်ကြည့်ရှုရန်
ဆက်လက်ကြည့်ရှုရန်
အထူးသတင်း
 • ဒုတိယဝန်ကြီး ဦးကျော်လင်း ရန်ကုန် - မန္တလေး အမြန်လမ်း ဆွာချောင်းတံတား၏ ရေလယ်တိုင်များ နိမ့်ကျနေမှုအား ပြန်လည်မြှင့်တင်မှုလုပ်ငန်း ကြည့်ရှုစစ်ဆေး
 •