ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီမှ အသိပေးကြေညာချက် ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ/ ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ / May 25, 2020

ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးနယ်နိမိတ်အတွင်း တန်ဖိုးနည်းအိမ်ရာများ(Low Cost Housing) / တန်ဖိုးမျှတအိမ်ရာများ (Affordable Housing) (Mix – Used Development များကိုလည်း ဖော်ပြနိုင်သည်) တည်ဆောက်ရန်အတွက် ၂၈-၃-၂၀၂၀ ရက်နေ့နှင့် ၃၀-၃-၂၀၂၀ ရက်နေ့ထုတ် ကြေးမုံနှင့် မြန်မာ့အလင်း သတင်းစာပါ EOI အဆိုပြုလွှာစာရွက်စာတမ်းအပြည့်အစုံကို ၃၀-၄-၂၀၂၀ ရက်နေ့ နောက်ဆုံးထား တင်သွင်းခြင်းအစား ၁-၆-၂၀၂၀ ရက်နေ့သို့ ပြောင်းလဲဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ပါကြောင်း ထပ်မံအသိပေး ကြေညာအပ်ပါသည်။

တင်ဒါလက်ခံရေးနှင့် စိစစ်ရေးကော်မတီ