ရာထူးတိုးမြှင့်ရေးဆိုင်ရာအဆိုပြုတင်ပြလာမှုများအပေါ် စိစစ်သဘောတူညီချက်ပြန်ကြားဆောင်ရွက်ခြင်း(၁၄/၂၀၂၁)


ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့/ နေပြည်တော် / June 03, 2021


၂-၆-၂၀၂၁ ရက်နေ့တွင် ကျင်းပပြုလုပ်သည့် ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့၊ အစည်းအဝေးအမှတ်စဉ် (၁၄/၂၀၂၁) အရ ဝန်ကြီးဌာနနှင့် အဖွဲ့အစည်း (၆)ခုရှိ

ရာထူးတိုးမြှင့်ရေးအဆိုပြုချက် (၇)ခုမှ ဝန်ကြီးဌာနအလိုက် သတ်မှတ်လုပ်သက်ပြည့်မီသည့် ဝန်ထမ်း(၁၀၂)ဦး၏ ရာထူးတိုးမြှင့်ခန့်ထားရန်သဘောတူညီခဲ့သည့်စာရင်းအား Download

ရယူကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။