ဗိုလ်လောင်းလျှောက်လွှာပိတ်ရက် တိုးမြှင့်သတ်မှတ်ခြင်း ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန/ နေပြည်တော် / September 15, 2020

/documents/20143/0/3+School+Notic+14-9-2020.pdf/0cb00cca-68f2-4c6d-5034-dd5a6b9dc44c?t=1600077357099