တတိယအကြိမ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် ပထမပုံမှန်အစည်းအဝေးကျင်းပရန် ခေါ်ယူခြင်း Ministry of Information/ Naypyitaw / January 06, 2021

တတိယအကြိမ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် ပထမပုံမှန်အစည်းအဝေးကျင်းပရန် ခေါ်ယူခြင်း

၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၆ ရက်

image_latest image_latest