ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ မှော်ဘီအုတ်စက်ရုံမှ ထုတ်လုပ်သော အရည်အသွေးမြင့်စံချိန်မီ ၁၀ ပေါက် အုတ်ကြီးများအား စက်ရုံအထိုင်ဈေးဖြင့် ဝယ်ယူနိုင်ကြောင်း Yangon City Development Committee/ / October 11, 2020

ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ မှော်ဘီအုတ်စက်ရုံမှ ထုတ်လုပ်သော အရည် အသွေးမြင့်စံချိန်မီ ( 9" x 4" x 3" )၁၀ပေါက်စက်ကြီးအုတ်များကို စက်ရုံအထိုင်စျေး အုတ်တစ်ချပ် ၁၀၀ ကျပ်နှုန်းဖြင့် မည်သူမဆို လွတ်လပ်စွာ ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။

ဆက်သွယ်ရန်ဖုန်း - ၀၉ ၇၈၄၅၅၄၉၃၃၊ ၀၉ ၃၀၁၀၀၇၇၀၊ ၀၉ ၇၉၈၃၈၀၄၁၄၊ ၀၉ ၇၉၈၂၆၁၀၉၉

ထုတ်လုပ်ရေးဌာန
ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ

​​​​​​​