လူမှုဖူလုံရေးအဖွဲ့တွင် လစ်လပ်လျက်ရှိသော သူနာပြု-၄ ရာထူးအား ကျောပြု၍ အလုပ်သင်အဆင့်ရာထူးနေရာများ ခန့်ထားရေးအတွက် စာမေးပွဲအောင်မြင်သူများစာရင်းထုတ်ပြန်ခြင်း Ministry of Labour, Immigration & Population/ နေပြည်တော် / September 14, 2020

ကြေညာချက်အပြည့်အစုံ