၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ စက်တင်ဘာလအထိ (နေပြည်တော်/ တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်/ခရိုင်)အလိုက် ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်အမျိုးအစားအလိုက်အရှိစာရင်း Ministry of Transport and Communications/ / October 07, 2020

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​