ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့ လျှောက်လွှာခေါ်ယူခြင်း၊ ကြော်ငြာစာအမှတ်၊ ၃ / ၂၀၁၈


Union Civil Service Board/ နေပြည်တော် / September 26, 2018


ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့ လျှောက်လွှာခေါ်ယူခြင်း၊ ကြော်ငြာစာအမှတ်၊ ၃ / ၂၀၁၈

အောက်ဖော်ပြပါ ဝန်ကြီးဌာန (၇) ခုတွင် လစ်လပ်လျက် ရှိသော ရာထူးများအတွက် လျှောက်လွှာတင်သွင်းနိုင်ပါသည်။ အသေးစိတ်ကို Download လုပ်၍ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။