ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီမှ အများသိစေရန် ကြေညာချက်(၁.၃.၂၀၁၉) ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ/ ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ / March 14, 2019

ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ နယ်နိမိတ်အတွင်း အဆောက်အဦဆောက် လုပ်ခွင့်ပါမစ် ရယူရေး လုပ်ငန်းစဉ်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများနှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများ ပိုမိုလွယ်ကူ မြန်ဆန်စေရန် လက်ရှိကျင့်သုံးနေသော ဆောက်လုပ်ခွင့်ပါမစ်စနစ်အား Risk Based System ဖြင့် ပြောင်းလဲဆောင်ရွက်နိုင်ရေး အတွက် ၂၀၁၉ ခုနှစ် ဇွန်လမှစ၍ အမှုတွဲများလက်ခံ ဆောင်ရွက်ရာတွင် Building Categorization Matrix (BCM) အားအသုံးပြုကာ Risk ခွဲခြား သတ်မှတ်၍ စတင်စမ်းသပ် ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ကြိုတင် အသိပေး ကြေညာအပ် ပါသည်။ လိုအပ်သည့် စာရွက်စာတမ်းများကိုလည်း Risk ပေါ်မူတည်၍ တောင်းခံသွားမည်ဖြစ် ပါသည်။ အမှုတွဲစတင် လက်ခံရာတွင် Risk ခွဲပြီး ဆောင်ရွက်သည့်အတွက် ပွင့်လင်းမြင်သာမှု ပိုမိုရှိပြီး ကြာမြင့်ချိန်၊ ကုန်ကျစရိတ်များအား လက်ခံသည့်အချိန်တွင် ချက်ခြင်းသိရှိနိုင်မည်လည်း ဖြစ်ပါသည်။ Risk ခွဲခြားသတ်မှတ်ပြီးဖြစ်သဖြင့် အများပြည်သူသို့ ဝန်ဆောင်မှုပေးနေသော အဖွဲ့ အစည်းအားလုံးအတွက် အဆောက်အဦဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ မှန်ကန်စွာ ရရှိနိုင်ပြီး ခွင့်ပြုရာ တွင်လည်းကောင်း၊ တည်ဆောက်ပြီးချိန်၌ စီမံခန့်ခွဲရာတွင်လည်းကောင်း စီမံခန့်ခွဲမှု ပိုမိုကောင်းမွန် ရန်ရည်ရွယ်ပါသည်။ ထိုသို့ (BCM) အားအသုံးပြုကာ Risk ခွဲခြားသတ်မှတ်၍ အဆောက်အအုံ ဆောက်လုပ်ခွင့် ပေးခြင်းအား ပိုမိုလျင်မြန်လွယ်ကူပြီး ထိရောက်မှုရှိစေရန် နိုင်ငံတကာနည်းတူ ICT နည်းပညာသုံး online submission စနစ်ဖြင့်ဆက်လက် အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်သွား မည်ဖြစ်ပါကြောင်းလည်း အများသိစေရန် တပါတည်း အသိပေး ကြေညာအပ်ပါသည်။

ဌာနမှူး(ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်)
အင်ဂျင်နီယာဌာန(အဆောက်အအုံ)
အဆောက်အဦဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတာ၀န်ခံအဖွဲ့
ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ