ပြည်နယ်ဝန်ကြီးရာထူးမှ နှုတ်ထွက်ခွင့်ပြု Ministry of Information/ Naypyitaw / May 17, 2019