ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံး အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၃၇ / ၂၀၁၉ Ref; Myanmar President Office ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန/ နေပြည်တော် / March 15, 2019

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်
နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံး
အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၃၇ / ၂၀၁၉
Ref; Myanmar President Office