၂၁၈ ကြေငြာချက်များ

အသိပေးနှိုးဆော်စာ

Posted on November 06, 2018

ရွေးကောက်ပွဲကုန်ကျစရိတ်စာရင်း ပုံစံ(၂၀)တင်သွင်းကြရန်

ကြေညာချက်အမှတ် ( ၁၆၆ / ၂၀၁၈)

Posted on November 06, 2018

ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခံရသူ အမည်စာရင်းကြေညာခြင်း

ကြေညာချက်အမှတ် ( ၁၆၅ / ၂၀၁၈)

Posted on November 05, 2018

တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် သို့မဟုတ် ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခံရသူများ အမည်စာရင်းကြေညာခြင်း

ကြေညာချက်အမှတ် ( ၁၆၄ / ၂၀၁၈)

Posted on November 05, 2018

အမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခံရသူ အမည်စာရင်းကြေညာခြင်း

ကြေညာချက်အမှတ် ( ၁၆၃ / ၂၀၁၈)

Posted on November 05, 2018

ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခံရသူများ အမည်စာရင်းကြေညာခြင်း