ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိ မြို့နယ်(၂၈)မြို့နယ်ရှိ စည်ပင်သာယာရေးအဖွဲ့များမှ အရပ်ရပ်အခွင့်အရေးလိုင်စင်များအား ဈေးပြိုင်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိ မြို့နယ်(၂၈)မြို့နယ်ရှိ စည်ပင်သာယာရေးအဖွဲ့များမှ အရပ်ရပ်အခွင့်အရေးလိုင်စင်များအား ဈေးပြိုင်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

Bago Region Government/ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး / July 30, 2020