ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်ရုံး၏ စာအုပ်အရောင်းဆိုင်နှင် သက်ဆိုင်ရာတိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ်ဥပဒေချုပ်ရုံးတွင် ၂၀၁၈ Myanmar Law ၊၂၀၁၉ ခုနှစ် ဥပဒေများ၊ ၂၀၁၉ ခုနှစ် နည်းဥပဒေများ နှင့် ဥပဒေဂျာနယ် ၁၂/၁ တို့ကို ဝယ်ယူနိုင်ပါကြောင်း

ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်ရုံး၏ စာအုပ်အရောင်းဆိုင်နှင် သက်ဆိုင်ရာတိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ်ဥပဒေချုပ်ရုံးတွင် ၂၀၁၈ Myanmar Law ၊၂၀၁၉ ခုနှစ် ဥပဒေများ၊ ၂၀၁၉ ခုနှစ် နည်းဥပဒေများ နှင့် ဥပဒေဂျာနယ် ၁၂/၁ တို့ကို ဝယ်ယူနိုင်ပါကြောင်း Union Attorney General’s Office/ / December 24, 2020

 

 

ဝယ်ယူလိုသော စာအုပ်အမျိုးအစားများနှင့် စာအုပ်ဈေးနှုန်းများကို ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်ရုံး website  http://www.oag.gov.mm   ၏ ကြော်ငြာကဏ္ဍတွင်လည်း အသေးစိတ်ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။