၂၀-၅-၂၀၂၂ ရက်နေ့တွင် ပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချုပ်ရုံးနှင့် တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်စာရင်းစစ်ချုပ်ရုံးများရှိ အဂတိလိုက်စားမှု တားဆီးကာကွယ်ရေးအဖွဲ့(CPU) များ၏ အဂတိလိုက်စားမှု တားဆီးကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာ အစည်းအဝေး (၁/၂၀၂၂) ကျင်းပခြင်း

၂၀-၅-၂၀၂၂ ရက်နေ့တွင် ပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချုပ်ရုံးနှင့် တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်စာရင်းစစ်ချုပ်ရုံးများရှိ အဂတိလိုက်စားမှု တားဆီးကာကွယ်ရေးအဖွဲ့(CPU) များ၏ အဂတိလိုက်စားမှု တားဆီးကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာ အစည်းအဝေး (၁/၂၀၂၂) ကျင်းပခြင်း


Office of the Auditor General of the Union/ npt / May 24, 2022


ပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချုပ်ရုံးနှင့် တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်စာရင်းစစ်ချုပ်ရုံးများ၏ အဂတိလိုက်စားမှုတားဆီးကာကွယ်ရေးအဖွဲ့များ (Corruption Prevention Unit: CPU) ၏ အဂတိလိုက်စားမှုတားဆီးကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာ အစည်းအဝေး (၁/၂၀၂၂) ကို ၂၀-၅-၂၀၂၂ ရက်နေ့ မွန်းလွဲ ၂:၀၀ နာရီတွင် ပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချုပ်ရုံး(နေပြည်တော်)၊ မျဉ်းကွေး အစည်းအဝေးခန်းမ၌ ကိုဗစ်-၁၉ရောဂါကာကွယ်ရေးစည်းမျဉ်းများနှင့်အညီ ကျင်းပခဲ့သည်။

ရှေးဦးစွာ ပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချုပ်ရုံး၊ အဂတိလိုက်စားမှုတားဆီးကာကွယ်ရေး အဖွဲ့၊ အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်က CPU အဖွဲ့များ၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များကို ပိုမိုထိရောက်စွာ ဆောင်ရွက် နိုင်စေရေးအတွက် ရေးဆွဲပြဋ္ဌာန်းခဲ့သည့် အဖွဲ့၏လုပ်ငန်းလမ်းညွှန် (Terms of Reference-TOR) နှင့် အဂတိလိုက်စားမှုတားဆီးကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာ အချက်များပါဝင်သည့် တည်မြဲလုပ်ထုံးလုပ်နည်း (Standing Operating Procedures-SOP)တို့ကို ရှင်းလင်းဆွေးနွေး ပြောကြားသည်။

ယင်းနောက် တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်စာရင်းစစ်ချုပ်ရုံး၊ အဂတိလိုက်စားမှုတားဆီး ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့၊ အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်များက အဂတိလိုက်စားမှုတားဆီးကာကွယ်ရေးအတွက် ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ အသီးသီးဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။

ထို့နောက် ပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချုပ်ရုံး၊ CPU အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်က တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်စာရင်းစစ်ချုပ်ရုံး CPU အဖွဲ့များ၏ ဆွေနွေးမှုအပေါ် ပြန်လည်ရှင်းလင်းဆွေးနွေးပြီး နိဂုံးချုပ်အမှာစကားပြောကြား၍ အစည်းအဝေးအား မွန်းလွဲ ၃:၄၅ နာရီတွင် ရုပ်သိမ်းခဲ့သည်။

အဆိုပါအစည်းအဝေးသို့ ရုံးချုပ်နှင့် တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်စာရင်းစစ်ချုပ်ရုံးများ၏ အဂတိလိုက်စားမှုတားဆီးကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ဝင်များက Virtual စနစ်ဖြင့် တက်ရောက်ခဲ့ကြ သည်။