"နေ့စဉ်ဘဝမှာခပ်ခွာခွာနေပါ"COVID-19 ရောဂါ မိမိကစ ကာကွယ်ပါ နေပြည်တော်၊ (၂၀၂၀) ပြည့်နှစ်၊ မတ်လ (၂၅) ရက်

"နေ့စဉ်ဘဝမှာခပ်ခွာခွာနေပါ"COVID-19 ရောဂါ မိမိကစ ကာကွယ်ပါ နေပြည်တော်၊ (၂၀၂၀) ပြည့်နှစ်၊ မတ်လ (၂၅) ရက်

Ministry of Information/ ​နေပြည်တော် / March 25, 2020


နေပြည်တော် မတ် ၂၅

https://mohs.gov.mm/Main/content/publication/2019-ncov

Ref: Ref: Ministry of Health and Sports, Myanmar

အထူးသတင်း