• ၁၃၈၀ ပြည့်နှစ်၊ တော်သလင်းလဆန်း ၈ ရက်၊ ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာ ၁၇ ရက်၊ တနင်္လာနေ့။


   • ထုတ်ဝေသူ : မြန်မာ့အလင်း
   • ထုတ်ဝေသည့်နေ့  : 2018
   • စာမျက်နှာ : 32
   • ဘာသာစကား : မြန်မာ
   • Download
  • ၁၃၈၀ ပြည့်နှစ်၊ ပထမဝါဆိုလဆန်း ၁ ရက်၊ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့၊(၁၃-၆-၂၀၁၈)


   • ထုတ်ဝေသူ : မြန်မာ့အလင်း
   • ထုတ်ဝေသည့်နေ့  : 2018
   • စာမျက်နှာ : 35
   • ဘာသာစကား : မြန်မာ
  • ၁၃၈၀ပြည့်နှစ်၊ ပထမဝါဆိုလဆန်း ၁ ရက်၊ ၂၀၁၈ ခုနှစ် ၊ ဇွန် ၁၄ ရက်၊ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့။


   • ထုတ်ဝေသူ : ကြေးမုံ
   • ထုတ်ဝေသည့်နေ့  : 2018
   • စာမျက်နှာ : 35
   • ဘာသာစကား : မြန်မာ
  • ၁၃၈၀ ပြည့်နှစ်၊ နယုန်လကွယ်၊ အင်္ဂါနေ့၊ (၁၂-၆-၂၀၁၈)


   • ထုတ်ဝေသူ : မြန်မာ့အလင်း
   • ထုတ်ဝေသည့်နေ့  : 2018
   • စာမျက်နှာ : 31
   • ဘာသာစကား : မြန်မာ
  • ၁၃၈၀ ပြည့်နှစ်၊ နယုန်လကွယ်နေ့ ၊ ၂၀၁၈ ခုနှစ် ၊ ဇွန် ၁၃ ရက်၊ အင်္ဂါနေ့။


   • ထုတ်ဝေသူ : ကြေးမုံ
   • ထုတ်ဝေသည့်နေ့  : 2018
   • စာမျက်နှာ : 32
   • ဘာသာစကား : မြန်မာ