ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ အခွန်ဌာန၏ Online ဝန်ဆောင်မှုများ

ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ အခွန်ဌာန၏ Online ဝန်ဆောင်မှုများ

ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ အခွန်ဌာန၏ Online ဝန်ဆောင်မှုများ

 

Website လိပ်စာ

https://app.ycdc.gov.mm/revenue_station/index.php ​​​​​​​အထူးသတင်း