စတူဒီယိုနှင့် ခြံဝင်း ငှားရမ်းခြင်း

သတင်းအချက်အလက်နှင့် မီဒီယာများ

စတူဒီယိုနှင့် ခြံဝင်း ငှားရမ်းခြင်း

ဝန်ဆောင်မှုရယူရန် အခြေခံ လိုအပ်ချက်များ

ရုပ်ရှင်မြှင့်တင်ရေး ဌာနခွဲရှိ စတူဒီယိုနှင့် ခြံဝင်းတွင် ရုပ်ရှင်၊ ဗီဒီယို၊ ကြော်ငြာများ ရိုက်ကူးရန် ငှားရမ်းလိုပါက ရုပ်ရှင်မြှင့်တင်ရေး ဌာနခွဲမှ သတ်မှတ်ထားသော ပုံစုံတွင် ဖြည့်စွက်၍ ငှားရမ်းခွင့် လျှောက်ထားရမည်။

ညနေ(၆:၀၀)နာရီထက် ကျော်လွန်ရိုက်ကူးပါက နောက်ထပ် (၁) ဂျူတီစာ ထပ်မံပေးဆောင်ရမည်။

လိုအပ်သော စာရွက်စာတမ်းများ

ရုပ်ရှင်နှင့် ဗီဒီယိုဆင်ဆာအဖွဲ့မှ ဇာတ်လမ်းခွင့်ပြုမိန့်

ဝန်ဆောင်ခ

(၁)ဂျူတီ (နံနက် ၆:၀၀ နာရီမှ ညနေ (၆:၀၀) နာရီ)

ကျပ် ၅၀,၀၀၀/-

လျှောက်ထားရန်အဆင့်များ

မရှိပါ။

ဆက်သွယ်ရမည့်လိပ်စာ

ရန်ကုန်

အမှတ် (၅၀) ၊ ရွှေတောင်ကြားလမ်း၊ ဗဟန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့

mmpe.myanmar@gmail.com

ဝန်ဆောင်မှုရရှိနိုင် မည့်တည်နေရာများ

ရန်ကုန်

အမှတ် (၅၀) ၊ ရွှေတောင်ကြားလမ်း၊ ဗဟန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့

Website လိပ်စာ

မရှိပါ။