ဓာတ်သတ္တုစမ်းသပ်တိုင်းတာခြင်းလုပ်ကိုင်ရန် ခွင့်ပြုမိန့် လျှောက်လွှာပုံစံ


Chin State Government / October 05, 2021

(က)    အရည်အချင်းပြည့်မီသည့် ဘူမိဗေဒပညာရှင် သို့မဟုတ် သတ္တုတွင်းအင်ဂျင်နီယာ တို့က လက်မှတ်ရေးထိုးတင်ပြထားသော အသေးစိတ် ဓာတ်သတ္တုစမ်းသပ် တိုင်းတာရေးလုပ်ငန်း အစီအစဉ်၊ ဓာတ်သတ္တုစမ်းသပ်တိုင်းတာရေးလုပ်ငန်း နည်းစဉ်များဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ ပါဝင်သော စီမံချက်၊

( ခ )   ဓာတ်သတ္တုစမ်းသပ်တိုင်းတာလိုသော ဧရိယာတွင် တည်ရှိနေသည့် ဓာတ်သတ္တု ဖြစ်ထွန်းမှု အထောက် အထား၊

          ( ဂ )   လျှောက်ထားသည့် နိုင်ငံသား သို့မဟုတ် နိုင်ငံသား အဖွဲ့အစည်းသည် လုပ်ငန်း‌ဆောင်ရွက်ရန် ငွေရေးကြေးရေး ခိုင်မာမှုရှိကြောင်း သက်ဆိုင်ရာဘဏ်၏ ထောက်ခံချက်၊ (Bank Recommendation/ Bank Statemant)

(ဃ)    လျှောက်ထားသူ၏ ကျွမ်းကျင်မှုအတွေ့အကြုံ သို့မဟုတ် ကျွမ်းကျင်မှုအတွက် စီစဉ်ထားမှု၊

( င )   ဓာတ်သတ္တုစမ်းသပ်တိုင်းတာရေး ဧရိယာအတွင်း စမ်းသပ်တိုင်းတာရေးလုပ်ငန်း များကို ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့် ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် သမိုင်းဝင် အထိမ်းအမှတ်များ သို့မဟုတ် ရှေးဟောင်းယဉ်ကျေးမှု အမွေအနှစ်များကို ထိခိုက်ပျက်စီးစေနိုင်မှုများ ရှိပါက၊ ယင်းတို့နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ထိခိုက်မှုမရှိအောင် ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များ၊

( စ )   ဓာတ်သတ္တု စမ်းသပ်တိုင်းတာရေး လုပ်ငန်းအတွက် လိုအပ်မည့် အထောက် အကူပြုမှုဆိုင်ရာ အချက်အလက်များနှင့် ယင်းလိုအပ်ချက်များကို မည်သို့စီစဉ် ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ကြောင်း ဖော်ပြချက်၊

(ဆ)    အဆိုပြုလုပ်ကွက်ဧရိယာကို ၁လက်မ၊ ၁မိုင်စကေးမြေပုံညွှန်းနှင့် UTM မြေပုံညွှန်း ရောင်စုံဓာတ်ပုံ။

( ဇ )   လျှောက်ထားသူသည် မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း လွန်ခဲ့သော ၄နှစ် အတွင်းက ကိုင်ဆောင် ထားသော ဓာတ်သတ္တုလုပ်ပိုင်ခွင့်တစ်ခုခု၏ အသေးစိတ် အချက်အလက်များ သို့မဟုတ် အခြားနိုင်ငံတစ်ခုတွင် လျှောက်ထားသူ သို့မဟုတ် အခြားသူတစ်ဦးဦးက လျှောက်ထားသူနှင့် ပူးပေါင်း၍ လုပ်ကိုင်နေသည့် အလားတူဓာတ်သတ္တုလုပ်ပိုင်ခွင့်၏ အသေးစိတ် အချက်အလက်များရှိက တင်ပြရန်။

( ဈ )   လျှောက်ထားသူသည်  မြန်မာနိုင်ငံသားများအား အလုပ်ခန့်ထားခြင်း၊ လေ့ကျင့် သင်ကြားပေးခြင်းနှင့် အလုပ်အကိုင်တိုးမြှင့်ပေးခြင်းတို့နှင့် သက်ဆိုင်သော အချက်အလက်များ။

          (ည)    တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်လုပ်ကွက်စိစစ်ချထားပေးရေးအဖွဲ့မှ တင်ပြရန် သီးခြား တောင်းဆိုသည့် အချက်အလက်များ၊

( ဋ )   လျှောက်ထားသူမှာကုမ္ပဏီ၊ အဖွဲ့အစည်းဖြစ်လျှင် ယင်း၏ သင်းဖွဲ့မှတ်တမ်းနှင့် သင်းဖွဲ့စည်းမျဉ်း ဓာတ်ပုံမိတ္တူ၊ မှတ်ပုံတင်လက်မှတ် ဓာတ်ပုံမိတ္တူ၊

( ဌ )   ကုမ္ပဏီ အစုရှယ်ယာ ခွဲဝေချထားမှုစာရင်း၊ ကုမ္ပဏီ၏ ဒါရိုက်တာ၊ မန်နေဂျာနှင့် အုပ်ချုပ်မှု ကိုယ်စားလှယ်များစာရင်းနှင့် ကုမ္ပဏီ၏ ဒါရိုက်တာ၊ အဖွဲ့ဝင်များ၏ ရောင်စုံလိုင်စင် ဓာတ်ပုံနှင့် ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်း ။

 

မိမိ​နေထိုင်ရာ မြို့နယ် သတ္တုတွင်းဦးစီးဌာနရုံးတွင် သွားရောက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။

လျှောက်လွှာဖောင်ရယူနိုင်ရန် Download ကိုနှိပ်ပြီး ရယူနိုင်ပါသည်။

Download

Website လိပ်စာ

https://chinstate.gov.mm/

FAQs