အခမ်းအနားများ

 • 22

  NOV/2019
 • ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံကုန်သည်များနှင့်စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းချုပ် နှစ်တစ်ရာပြည့်အထိမ်းအမှတ်အခမ်းအနား

   11/22/2019 9:00 AM - 11/22/2019 4:00 PM

    မြန်မာကွန်ဗင်းရှင်းစင်တာ (၂)၊ နေပြည်တော်

   https://umfcci.com.mm/

   -