ဓာတ်သတ္တုရှာဖွေရန် ခွင့်ပြုမိန့် လျှောက်လွှာပုံစံ


Chin State Government / October 05, 2021

(က)    အရည်အချင်းပြည့်မီသည့် ဘူမိဗေဒပညာရှင် သို့မဟုတ် သတ္တုတွင်းအင်ဂျင်နီယာ တို့ကလက်မှတ်ရေးထိုးတင်ပြထားသော အသေးစိတ် ဓာတ်သတ္တုရှာဖွေရေးလုပ်ငန်း အစီအစဉ်၊ ဓာတ်သတ္တုရှာဖွေရေးနည်းစဉ်များဆိုင်ရာ အချက်အလက်များပါဝင်သော စီမံချက်၊ 

          ( ခ )   လျှောက်ထားသည့် နိုင်ငံသား  သို့မဟုတ် နိုင်ငံသားအဖွဲ့အစည်းသည် လုပ်ငန်း‌ဆောင်ရွက်ရန်ငွေရေးကြေးရေးခိုင်မာမှုရှိကြောင်းသက်ဆိုင်ရာဘဏ်၏ထောက်ခံချက်၊ (Bank Recommendation/  Bank Statemant)

( ဂ )   လျှောက်ထားသူ၏ကျွမ်းကျင်မှုအတွေ့အကြုံ သို့မဟုတ် ကျွမ်းကျင်မှုအတွက် စီစဉ် ထားမှု၊

          (ဃ)    ဓာတ်သတ္တုရှာဖွေရေးဧရိယာအတွင်း ရှာဖွေရေးလုပ်ငန်းများကိုဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့် ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် သမိုင်းဝင်အထိမ်းအမှတ်များ သို့မဟုတ် ရှေးဟောင်းယဉ်ကျေးမှု အမွေအနှစ်များကို ထိခိုက်ပျက်စီးစေနိုင်မှုများရှိပါက ယင်းတို့နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ထိခိုက်မှုမရှိအောင် ဆောင်ရွက်မည့်လုပ်ငန်းအစီအစဉ်များ၊

( င )   ဓာတ်သတ္တုရှာဖွေရေးလုပ်ငန်းအတွက် လိုအပ်မည့် အထောက်အကူပြုမှုဆိုင်ရာ အချက်အလက်များနှင့် ယင်းလိုအပ်ချက်များကို မည်သို့စီစဉ်ဆောင်ရွက်မည် ဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြချက်၊

( စ )   အဆိုပြုလုပ်ကွက်ဧရိယာကို ၁လက်မ၊ ၁မိုင်စကေးမြေပုံညွှန်းနှင့်UTM မြေပုံညွှန်း ရောင်စုံဓာတ်ပုံ၊

(ဆ)    လျှောက်ထားသူသည် မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းလွန်ခဲ့သော ၄ နှစ်အတွင်းက ကိုင်ဆောင် ထားသော ဓာတ်သတ္တုလုပ်ပိုင်ခွင့် တစ်ခုခု၏ အသေးစိတ် အချက်အလက်များ သို့မဟုတ် အခြားနိုင်ငံတစ်ခုတွင် လျှောက်ထားသူ သို့မဟုတ် အခြားသူတစ်ဦးဦးက လျှောက်ထားသူနှင့် ပူးပေါင်း၍ လုပ်ကိုင်နေသည့် အလားတူ ဓာတ်သတ္တု လုပ်ပိုင်ခွင့်၏ အသေးစိတ်အချက်အလက်များရှိက တင်ပြရန်၊

( ဇ )   လျှောက်ထားသူသည် မြန်မာနိုင်ငံသားများအား အလုပ်ခန့်ထားခြင်း၊ လေ့ကျင့် သင်ကြားပေးခြင်းနှင့် အလုပ်အကိုင်တိုးမြှင့်ပေးခြင်းတို့နှင့် သက်ဆိုင်သောအချက် အလက်များ၊

( ဈ )   တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်လုပ်ကွက်စိစစ်ချထားပေးရေးအဖွဲ့မှ တင်ပြရန် သီးခြားတောင်းဆိုသည့် အချက်အလက်များ၊

(ည)    လျှောက်ထားသူမှာကုမ္ပဏီ၊ အဖွဲ့အစည်းဖြစ်လျှင် ယင်း၏ သင်းဖွဲ့မှတ်တမ်းနှင့် သင်းဖွဲ့စည်းမျဉ်း ဓာတ်ပုံမိတ္တူ၊ မှတ်ပုံတင်လက်မှတ် ဓာတ်ပုံမိတ္တူ၊

( ဋ )   ကုမ္ပဏီအစုရှယ်ယာခွဲဝေချထားမှုစာရင်း၊ ကုမ္ပဏီ၏ ဒါရိုက်တာ၊ မန်နေဂျာနှင့် အုပ်ချုပ်မှုကိုယ်စားလှယ်များစာရင်းနှင့်ကုမ္ပဏီ၏ ဒါရိုက်တာ၊ အဖွဲ့ဝင်များ၏ ရောင်စုံလိုင်စင်ဓာတ်ပုံနှင့် ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်း၊

 

မိမိ​နေထိုင်ရာ မြို့နယ် သတ္တုတွင်းဦးစီးဌာနရုံးတွင် သွားရောက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။

လျှောက်လွှာဖောင်ရယူနိုင်ရန် Download ကိုနှိပ်ပြီး ရယူနိုင်ပါသည်။

Download

Website လိပ်စာ

https://chinstate.gov.mm/

FAQs