မြန်မာကွန်ဗင်းရှင်းစင်တာခန်းမ (MCC) ငှားရမ်းခ(ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးနှင့် ပြန်ကြားရေးဌာန)

စည်ပင်သာယာရေး

Myanmar Convention Center's Renting Price (Public Relations & Information Department, Yangon City Dvelopment Committee)

Yangon City Development Committee, Public Relations & Information Department's Myanmar Convention Center (MCC) Hall rent the following prices on Min Dhamma Road, Mayangone Township -

(a)

Exhibition/ Contest/ Reception/ Gala Dinner/ Entertainment celebration ( one day ) From 09:00 am to 23:00pm. ( the holder has the used meter)

Kyats

4000,000

(b)

Exposition/ Contest/ Reception/ Gala Diner/ Entertainment celebration. Preparing and dislodging ( one day )( From 09:00 am to 23:00 pm )(The holder has the used meter)

Kyats

2000,000

(c)

Using only 1 room among the 4 rooms in the MCC hall (3 hr)( the holder has the used meter)

Kyats

200,000

(d)

Using led board in hall( one hour)the holder has the used meter.

Kyats

70,000

Website Address

https://www.ycdc.gov.mm