တိုက်ခိုက်ရေး ကိုယ်ခံ ပညာသင်တန်းဖွင့်ခွင့်။


Yangon Region Government / October 11, 2021

သက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနတွင်လျှောက်ထားရန်
  • သင်တန်းအမည်
  • သင်တန်းဦးရေ
  • နည်းပြဦးရေ
  • နည်းပြအရည်အချင်းသတ်မှတ်ချက် (သင်တန်းဆင်းလက်မှတ်)
  • သင်တန်းဖွင့်လှစ်မည့်နေရာ
  • သက်ဆိုင်ရာအားကစားနည်းအလိုက် အဖွဲ့ချုပ်၏ထောက်ခံချက်
  • သင်တန်းဖွင့်လှစ်မည့် လိုအပ်သည့်ပစ္စည်းကိရိယာများထားရှိမှု (သင်ထောက်ကူပစ္စည်း)
  • သင်တန်းဖွင့်လှစ်မည့် ကာယကံရှင်မှ ရပ်ကွက်ထောက်ခံစာ
  • မြို့နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနမှ ဖွင့်လှစ်မည့်နေရာ မှန်ကန်ကြောင်း ထောက်ခံချက်
  • သက်ဆိုင်ရာ အားကစားအဖွဲ့ချုပ်၏ ထောက်ခံချက် (ဥပမာ-တိုက်ကွမ်ဒိုအဖွဲ့ချုပ်၏ထောက်ခံချက်) များရှိပါက စည်ပင်တွင် လျှောက်ထားပြီး စည်ပင်မှခွင့်ပြုချက်ရပါက သင်တန်းဖွင့်လှစ်နိုင်မည်။

Website လိပ်စာ

https://yangon.gov.mm/

FAQs