သတင်းအချက်အလက်နှင့် မီဒီယာများ

လျှောက်လွှာပုံစံများ


  • ရုပ်ရှင်ရုံလိုင်စင်လျှောက်ထားခြင်း

   ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန


  • ပြင်ပရိုက်ကူးရေးအတွက်လျှောက်ထားခြင်း

   ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန


  • မြန်မာ့အသံရေဒီယိုသီချင်းတောင်းကဏ္ဍ

   ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန


  • စတူဒီယိုရိုက်ကူးခွင့်လျှောက်ထားခြင်း

   ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန


  • လက်လီ/လက်ကားရောင်းချခွင့်မှတ်ပုံတင်လျှောက်လွှာ


အထူးသတင်း