တိရိစ္ဆာန်ကာကွယ်ဆေးထိုးပြီးကြောင်းထောက်ခံချက်လက်မှတ် ၊ PC (1) ထုတ်ပေးခြင်း


Chin State Government / October 05, 2021

တိရိစ္ဆာန်ပိုင်ရှင်အမည် ၊ လိပ်စာ တိရိစ္ဆာန် အမျိုးအစား ၊ မျိုး  ၊ ထီး / မ အသက်(နှစ်) ၊ ဦးချို ၊ အရောင် ၊ ထင်ရှားသောအမှတ်အသား

Website လိပ်စာ

https://chinstate.gov.mm/

FAQs