ဥပဒေကြမ်းများ၊ မေးခွန်းများနှင့် အဆိုများနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် ကိစ္စရပ်များကို ပေးပို့လက်ခံ ဆောင်ရွက်ခြင်း

ဥပဒေကြမ်းများ၊ မေးခွန်းများနှင့် အဆိုများနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် ကိစ္စရပ်များကို ပေးပို့လက်ခံ ဆောင်ရွက်ခြင်း


Pyithu Hluttaw / April 09, 2018

ဝန်ဆောင်မှုရယူရန် အခြေခံ လိုအပ်ချက်များ

၁။ ဥပဒေကြမ်း တင်သွင်းခြင်း -

(က)  နိုင်ငံတော်သမ္မတ၊ ပြည်ထောင်စုအဆင့် အဖွဲ့အစည်းများ(လွှတ်တော် ကော်မတီများ အပါအဝင်)၊ ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့တို့သည် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်သို့ တိုက်ရိုက် တင်သွင်းနိုင်ပြီး လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်များသည် သက်ဆိုင်ရာ လွှတ်တော်မှ တစ်ဆင့်  တင်သွင်းနိုင်သည်။

၂။ မေးခွန်းများ မေးမြန်းခြင်း -

(က)  မေးခွန်းတွင် ကြယ်ပွင့်ပြမေးခွန်းနှင့် ကြယ်ပွင့် မပြမေးခွန်းဟူ၍ နှစ်မျိုးရှိသည်။ မေးခွန်းများကို လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌထံ တင်ပြ၍ အတည်ပြုချက်ရယူသည်။ ခွင့်ပြုချက်ရလျှင် ပြည်ထောင်စုအဆင့် အဖွဲ့အစည်းများသို့လည်းကောင်း၊ ပြည်ထောင်စု အစိုးရအဖွဲ့မှ တစ်ဆင့် သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာန အသီးသီးသို့ ပေးပို့သည်။  ကြယ်ပွင့်ပြ မေးခွန်းများ ဖြေကြားရန် အသင့်ဖြစ်လျှင် လွှတ်တော် အစည်းအဝေး နေ့စဉ် အစီအစဉ်၌ ထည့်သွင်းရသည်။ ဥက္ကဋ္ဌက နိုင်ငံသားများအတွက် အကျိုးဖြစ်ထွန်းစေမည့် မေးခွန်းများနှင့် ဖြေကြားချက်ဟု သတ်မှတ်ပါက နိုင်ငံတော် ပြန်တမ်းတွင် ထည့် သွင်းခြင်းနှင့် နိုင်ငံပိုင် သတင်းစာများတွင် ဖော်ပြခြင်းတို့ကို ဆောင်ရွက်သည်။ ကြယ်ပွင့်မပြ မေးခွန်း အတွက် ဖြေကြားချက် ကို ကိုယ်စားလှယ်များထံ စာဖြင့်သာ ပေးပို့သည်။

၃။ အဆိုများ တင်သွင်းခြင်း -

(က)  ပြည်ထောင်စုအဆင့် အဖွဲ့အစည်းကဖြစ်စေ၊ လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦးဦးက ဖြစ်စေ အောက်ပါကိစ္စရပ်များနှင့် စပ်လျဉ်း၍ လွှတ်တော်၏ အဆုံးအဖြတ်ကို ရယူလိုလျှင် လွှတ်တော်သို့ အဆိုအဖြစ် တင်သွင်းရမည် -

(၁) နိုင်ငံတော်နှင့် နိုင်ငံသားများ၏ အကျိုးနှင့် စပ်လျဉ်းသော ကိစ္စ၊

(၂) အစိုးရဌာန၊ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် စပ်လျဉ်းသော ကိစ္စ၊

(၃) ဥက္ကဋ္ဌက ခွင့်ပြုသည့် အခြားကိစ္စများ၊

လိုအပ်သော စာရွက်စာတမ်းများ

၁။ ဥပဒေကြမ်းများ တင်သွင်းခြင်း -

(က) ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေဇယား ၁ ပါ ပြည်ထောင်စု ဥပဒေပြုစာရင်း တွင် ဖော်ပြပါကိစ္စရပ်များအနက် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်တွင် သာ ဥပဒေကြမ်း တင်သွင်းဆုံးဖြတ်ရမည်ဟု ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံ ဥပဒေ၌ ပြဋ္ဌာန်းထားသည့် ကိစ္စရပ်များမှအပ ကျန်ကိစ္စရပ်များကို ဥပဒေကြမ်း စတင် တင်သွင်းခွင့်ရှိသည်။

၂။ အဆိုများ တင်သွင်းခြင်း -

(က) ရှင်းလင်းပြတ်သား၍ တိကျစွာ ဖော်ပြသော အကြောင်းရပ်တစ်ခု ပါရှိရမည်။

( ခ) မဆီလျော်သော အကြောင်းပြချက်များ၊ ခိုင်လုံသော အထောက် အထားမပါရှိသည့်ယူဆချက်များ၊ မသင့်လျော်သော အသုံးအနှုန်း များနှင့် ဂုဏ်သရေကို ထိခိုက်စေသည့် ဖော်ပြချက်များ မပါသော အဆို ဖြစ်ရမည်။

( ဂ) အဆိုတစ်ရပ်ကို ဆွေးနွေးရာတွင် ပြောဆိုချက်များသည် လွှတ် တော်တွင် ဆွေးနွေးဆဲ အဆိုနှင့်သာ အတိအကျ သက်ဆိုင်စေ ရမည်။

ဝန်ဆောင်ခ

မရှိပါ။

လျှောက်ထားရန်အဆင့်များ

ဥပဒေကြမ်းများ

ဥပဒေကြမ်း တင်သွင်းခွင့်ရှိသူများသည် မိမိတင်သွင်းသည့် ဥပဒေကြမ်း၏ ရည်ရွယ်ချက်နှင့် အကျိုးအကြောင်းကို ဖော်ပြ၍ မိတ္တူ သုံးစောင် ပြုစုကာ အစည်းအဝေး မကျင်းပမီ အနည်းဆုံး ရက်ပေါင်း ၃၀ ကြိုတင် ၍ လွှတ်တော်ရုံးသို့ ပေးပို့ရမည်။

မေးခွန်းများ

လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် တစ်ဦးသည် မေးခွန်း မေးမြန်းလိုကြောင်းကို အကြောင်းကြားစာ နှင့်အတူ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ရုံး၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ထံ ပေးပို့ရမည်။

အဆိုများ

(က) လွှတ်တော်သို့ အဆိုတင်သွင်းလိုလျှင် တင်သွင်းသူက အဆိုလွှာ တွင် လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး ပြည်သူ့လွှတ်တော်ရုံး ညွှန်ကြားရေးမှူး ချုပ်ထံ ပေးပို့ရမည်။ အဆိုတွင် သာမာန်အဆို၊ အရေးကြီးအဆို၊ ဝမ်းနည်းကြောင်း၊ ဝမ်းသာကြောင်းအဆို၊ စွပ်စွဲ ပြစ်တင်ခြင်း ဆိုင်ရာအဆို ဟူ၍ လေးမျိုးရှိသည်။ အဆိုအောင်မြင်လျှင် အစိုးရအဖွဲ့ရုံးသို့ ပေးပို့သည်။

(ခ)   လွှတ်တော်က အတည်ပြု ဆုံးဖြတ်ပြီးသော အဆို၏ မိတ္တူ တစ် စောင်စီကို ပြည်သူ့လွှတ်တော်ရုံး၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်က သက်ဆိုင်ရာ ပြည်ထောင်စုအဆင့် အဖွဲ့အစည်းများသို့ ပေးပို့ သည်။

ဆက်သွယ်ရမည့် လိပ်စာ

ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်

ပြည်သူ့လွှတ်တော်ရုံး

နေပြည်တော်

ဝန်ဆောင်မှုရရှိနိုင်မည့်တည်နေရာများ

ပြည်သူ့လွှတ်တော်ရုံး၊

ရာဇဌာနီလမ်း၊ ဇမ္ဗူသီရိမြို့နယ်၊ နေပြည်တော်

ဖြည့်စွက်ချက်

လွှတ်တော် အစည်းအဝေး ခန်းမအတွင်းသို့ အစည်းအဝေးနှင့် မသက် ဆိုင်သည့် စာရွက်၊ စာတမ်းများ၊ စာအုပ်၊ စာစောင်များကို ယူဆောင် ဖတ်ရှုခြင်း မပြုရန်နှင့် အောက်ပါပစ္စည်းများ ယူဆောင်လာခြင်း မပြုရန် တားမြစ်ထားသည် -

(က) ရုပ်ရှင်၊ ရုပ်သေကင်မရာ၊

( ခ) ရေဒီယို၊ ကက်ဆက်၊

( ဂ) အသံလွှင့် အသံဖမ်းကိရိယာ စသည့် ပစ္စည်းများ၊

(ဃ)  လက်နက်၊ ခဲယမ်းနှင့် မီးလောင်ပေါက်ကွဲစေတတ်သော ပစ္စည်းများ၊ (လွှတ်တော်ဝင်း အတွင်း လုံးဝယူဆောင်လာခြင်း မပြုရ)

( င) အစားအသောက်၊

( စ) အစည်းအဝေးနှင့် မသက်ဆိုင်သည့် စာရွက်စာတမ်းများ။

Website လိပ်စာ

www.pyithuhluttaw.gov.mm

http://pyithu.hluttaw.mm/

FAQs

Services (Online) - 1 items Explore more

မော်ကွန်းမှတ်တမ်းများအား ရည်ညွှန်းကိုးကား ဖတ်ရှုရန်အတွက် https://www.nam.gov.mm Website Home page ၊ Discover Archives ရှိ Archives Online တွင် Register ပြုလုပ်၍ Online ဝန်ဆောင်မှုပေးခြင်း

Ministry of Planning and Finance / June 24, 2020

https://www.nam.gov.mm Website Home page ၊ Discover Archives ရှိ Archives Online တွင် Register ပြုလုပ်၍ Online ဝန်ဆောင်မှုပေးခြင်းအား အများပြည်သူများအနေဖြင့် မော်ကွန်းမှတ်တမ်းများကို...

Rating