ရေသတ္တဝါများပြည်ပသို့ တင်ပို့ရာတွင် ကျန်းမာကြောင်း အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ် ထုတ်ပေးခြင်း


Ministry of Agriculture, Livestock and Irrigation / April 18, 2018

ဝန်ဆောင်မှုရယူရန် အခြေခံလိုအပ်ချက်များ

လျှောက်ထားလိုသူသည် ပြည်ပသို့တင်ပို့မည့် / မတင်ပို့မီ စုဆောင်းထား ရှိသည့် နေရာများသို့ စစ်ဆေးနိုင်ရန် ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနသို့ စစ်ဆေး ခွင့်ပြုမိန့်စာဖြင့် ကနဦး တင်ပြခြင်း၊ သံသယဖြစ်ဖွယ်ရှိပါက ရေသတ္တဝါ အရှင်များ၊ ငါးနမူနာ sample များကို ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာန၏ ငါးပုစွန် ကျန်းမာမှုနှင့် ရောဂါထိန်းချုပ်ရေး လုပ်ငန်းဌာန ဓါတ်ခွဲခန်းသို့ ပေးပို့ရမည် ဖြစ်ပါသည်။

ဝန်ဆောင်ခ

၄၈၀၀ဝိ/- ကျပ်

လျှောက်ထားရန်အဆင့်များ

လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ အရောင်းအဝယ်စာချုပ်

ဆက်သွယ်ရမည့်လိပ်စာ

မွေးမြူရေးဌာနခွဲ၊ ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာန

စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန

ရုံးအမှတ် (၃၆)၊ နေပြည်တော်

ဖုန်း ၀၆၇ - ၄၀၈၄၇၆

                 ၄၁၈၅၃၈ (fax)

e-mail : aqddofmm@gmail.com

             winpapamyo 2015@gmail.com

Website လိပ်စာ

www.dof.gov.mm