ငါးမွေးမြူရေးကန်များအတွက် ရေ/မြေ အရည်အသွေး စစ်ဆေးပေးခြင်း


Ministry of Agriculture, Livestock and Irrigation / April 18, 2018

ဝန်ဆောင်မှုရယူရန် အခြေခံလိုအပ်ချက်များ

လျှောက်ထားလိုသူသည် ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနသို့ ခွင့်ပြုမိန့်တင်ပြ တောင်း ခံပြီး ရေ/မြေ နမူနာပေးပို့ရန် လိုအပ်ပါသည်။ နမူနာပေး ပို့ ရာတွင်-

          (က)   ရေ/မြေနမူနာခပ်ယူချိန်

          ( ခ )   နေရာ

          ( ဂ )   ရက်စွဲ

          (ဃ)    အရည်ဆိုပါက တစ်လီတာ

          ( င )   နမူနာအားအပူချိန်လျှော့သယ်ရန်

          ( စ )   အလင်းမဖေါက်နိုင်သော သတင်းစာ (သို့) ပလပ်စတစ် အမဲဖြင့်

ဝန်ဆောင်ခ

အခမဲ့

လိုအပ်သော စာရွက်စာတမ်းများ

မရှိပါ။

ဆက်သွယ်ရမည့်လိပ်စာ

မွေးမြူရေးဌာနခွဲ

ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာန

စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန

ရုံးအမှတ် (၃၆)

နေပြည်တော်

ဖုန်း ၀၆၇ - ၄၀၈၄၇၆

                 ၄၁၈၅၃၈ (fax)

e-mail : aqddofmm@gmail.com

e-mail : doubleamyint@gmail.com

Website လိပ်စာ

www.dof.gov.mm