နိုင်ငံရေးပါတီအဖြစ် မှတ်ပုံတင်ခွင့်ပြုထားခြင်းကို ပယ်ဖျယ်၍ ပါတီအား ဖျက်သိမ်းခြင်း

နိုင်ငံရေးပါတီအဖြစ် မှတ်ပုံတင်ခွင့်ပြုထားခြင်းကို ပယ်ဖျယ်၍ ပါတီအား ဖျက်သိမ်းခြင်း


Ministry of Information/ Naypyitaw / November 20, 2023
image_latest


နိုင်ငံရေးပါတီအဖြစ် မှတ်ပုံတင်ခွင့်ပြုထားခြင်းကို ပယ်ဖျယ်၍ ပါတီအား ဖျက်သိမ်းခြင်း

HOT NEWS
January 4,