မဲဆန္ဒ

Myanmar National Portal ကို သင်ပုံမှန်အသုံးပြုဖြစ်ပါသလား။

Myanmar National Portal ကို သင်ပုံမှန်အသုံးပြုဖြစ်ပါသလား။

အထူးသတင်း
  • နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊အင်ဂျင်နီယာဌာန(ရေနှင့်သန့်ရှင်းမှု)၏ ရေပေးဝေရေးလုပ်ငန်းမှ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းသုံးရေမီတာများအား ရေဖိုးရေခပြောင်းလဲကောက်ခံမည်
  •