မဲဆန္ဒ

နေပြည်တော်ဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီ (NPTDC)ဆောင်းပါးသည် အသုံးဝင်ပါသလား

နေပြည်တော်ဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီ (NPTDC)ဆောင်းပါးသည် အသုံးဝင်ပါသလား

အထူးသတင်း