စစ်တမ်းများ

လူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့် ပြန်လည်နေရာချထားရေး ဝန်ကြီးဌာန၏ Facebook အား ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုမှုနှုန်းမှာ?

Survey - 3 people

အထူးသတင်း