ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေးဆိုင်ရာ လိုင်စင်များအပါအဝင် အခြားဝန်ဆောင်ခများကို Online မှ တစ်ဆင့် ငွေပေးချေမှုစနစ် (e-Payment System)

Services (Offline) - 526 items

Government Private Cloud (Hosting) ဝန်ဆောင်မှုများ

Ministry of Transport and Communications / September 25, 2020

Rating

ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေးဆိုင်ရာ လိုင်စင်များအပါအဝင် အခြားဝန်ဆောင်ခများကို Online မှ တစ်ဆင့် ငွေပေးချေမှုစနစ် (e-Payment System)


Ministry of Hotel & Tourism / April 20, 2023

ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေးဆိုင်ရာ လိုင်စင်များအပါအဝင် အခြားဝန်ဆောင်ခများကို Online မှ တစ်ဆင့် ငွေပေးချေမှုစနစ် (e-Payment System) ကို အောက်ပါ website တွင် ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။

 

e-Payment System

https://payment.tourism.gov.mmFAQs

HOT NEWS
January 4,