နေပြည်တော် စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ ချေးငွေ​လျှောက်ထားခြင်း(ပွဲရုံ)

စည်ပင်သာယာရေး

နေပြည်တော် စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ ချေးငွေ​လျှောက်ထားခြင်း(ပွဲရုံ)

လိုအပ်သောစာရွက်စာတမ်းများ

(က)        ချေးငွေလျှောက်ထားခြင်းလျှောက်လွှာ

( ခ )        ပွဲရုံအဆောက်အဦးဆိုင်ခန်း(ပိုင်ဆိုင်မှု)အထောက်အထား(မိတ္တူ)

( ဂ )        ပွဲရုံအဆောက်အဦးဆိုင်ခန်း(ဝယ်ယူငွေ)ပေးသွင်းပြေစာ(မိတ္တူ)

(ဃ)         ပွဲရုံလုပ်ငန်းလိုင်စင်(မိတ္တူ)

( င )        အိမ်ထောင်စုစာရင်းနှင့်နိုင်ငံသားကဒ်မိတ္တူ

ဆက်သွယ်ရမည့်လိပ်စာ

နေပြည်တော်

စျေးများဌာန၊နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ။

၀၆၇-၄၁၄၂၉၃

dispatch-box.doms@nptdc.gov.mm

http://www.nptdc.gov.mm

Website လိပ်စာ

http://www.nptdc.gov.mm