နေပြည်တော် စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ တိရိစ္ဆာန်ဆေးကုနှင့်သားသတ်ရုံများဌာနမှထုတ်ပေးလျက်ရှိသောလိုင်စင်များ

စည်ပင်သာယာရေး

နေပြည်တော် စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ တိရိစ္ဆာန်ဆေးကုနှင့်သားသတ်ရုံများဌာနမှထုတ်ပေးလျက်ရှိသောလိုင်စင်များ

ရရှိနိုင်သောဝန်ဆောင်မှုများ

၁။     နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာရေးနယ်နိမိတ်အတွင်း ဌာနမှသတ်မှတ်သည့် လိုင်စင်ကြေးများ ပေးသွင်းစေပြီး အောက်ဖေါ်ပြပါ လိုင်စင်များကို ထုတ်ပေးလျက်ရှိပါသည်-

        (က)     ဘေးထွက်ပစ္စည်းရောင်းဝယ်ခွင့်လိုင်စင်- ကျွဲ၊ နွား၊ သိုး၊ ဆိတ်များ အသားထုတ်လုပ်ရာမှ ဘေးထွက်ပစ္စည်းအဖြစ် ထွက်ရှိလာသည့် သားရေ၊ ဦးချို၊ ခွာ၊ သို၊ လေပြွန်၊ အူများအား သိုလှောင်ပြုပြင်ရောင်းချခွင့်ပြုသည့် လိုင်စင်ဖြစ်ပါသည်၊

        ( ခ )     ကြက်၊ဘဲ အရှင်ဒိုင်ဖွင့်လှစ်ခွင့်လိုင်စင်- ကြက်၊ဘဲ အရှင်များအား ခွင့်ပြုထားသည့်​

နေရာများတွင် ဒိုင်ဖွင့်လှစ်ပြီး ရောင်းဝယ်ခွင့်ပြုသည့်လိုင်စင်ဖြစ်ပါသည်၊

        ( ဂ )     ငါးပုဇွန်ဒိုင်ဖွင့်လှစ်ခွင့်လိုင်စင်- ငါးပုဇွန်များအား လက်ကားဖြန့်ဖြူးရောင်းချခွင့်ပြုသည့် လိုင်စင်ဖြစ်ပါသည်၊

        (ဃ)     သား၊ငါး ရောင်းဝယ်ခွင့်လိုင်စင်- စျေးများရှိဆိုင်ခန်းများနှင့် ပျံကျရောင်းချသူများ

အားဝက်၊အမဲ၊ဆိတ်၊ကြက်၊ဘဲ၊ ငါးပုဇွန်နှင့်ဝက်အူချောင်းများအားလက်လီရောင်းချခွင့်ပြုသည့် လိုင်စင်ဖြစ်ပါသည်။

ဝန်ဆောင်မှုရယူရန် အခြေခံလိုအပ်ချက်များ

၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွက် အသားထုတ်လုပ်ရောင်းချသူများအတွက် စည်းကမ်းချက်များ

၁။        အသားထုတ်လုပ်ရောင်းချခွင့်(စျေးခုံ)ရသူများသည် မိမိလစဉ်ထုတ်လုပ်သောတိရိစ္ဆာန်(အမဲ၊သိုး၊ဆိတ်၊ဝက်)ကောင်ရေစာရင်းအရထုတ်လုပ်ကောင်ရေကြေးများကိုထုတ်လုပ်မည့်လ၏လဆန်း(၁)ရက်နေ့မတိုင်မီ မပျက်မကွက်ပေးသွင်းရမည်။ သတ်မှတ်ရက်ထက် နောက်ကျပေးသွင်းပါက (၁)ရက်လျှင်ငွေ(၁၀၀/-) အတွက် (၅၀)ပြားနှုန်း ရက်လွန်ဒဏ်ကြေးအဖြစ် ပေးဆောင်ရမည်။ ထုတ်လုပ်ကောင်ရေကြေးများကို အောက်ပါနှုန်းထားများအတိုင်း ပေးသွင်းရမည်-

စဉ်

တိရိစ္ဆာန်

ကောင်ရေ

သားသတ်ရုံခ

ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးခ

ပေါင်း

(က)

ကျွဲ/နွား

၁ ကောင်

၁၇၀၀

၃၀၀

၂၀၀၀

(ခ)

သိုး/ဆိတ်

၁ ကောင်

၂၅၀

၁၂၅

၃၇၅

(ဂ)

ဝက်

၁ ကောင်

၄၀၀

၂၀၀

၆၀၀

၂။     အသားထုတ်လုပ်ရန်ဖြစ်သော တိရိစ္ဆာန်သည် အောက်ပါစည်းကမ်းချက်များနှင့်အညီ ဖြစ်ရမည်-

       (က)     ကျန်းမာသန်စွမ်း၍ ရောဂါမရှိသောတိရိစ္ဆာန်ဖြစ်ရမည်။ ကူးစက်ရောဂါ ဖြစ်ပွားနေသော တိရိစ္ဆာန်များနှင့် အသေကောင်များ မဖြစ်စေရ၊ ဇီးရှိသောအမများ မဖြစ်စေရ၊

       ( ခ )     ကာကွယ်ဆေးနှင့် အခြားဆေးများထိုးနှံပြီး ရက်သတ္တ(၂)ပါတ်ကျော်သော တိရစ္ဆာန်ဖြစ်ရမည်၊

       ( ဂ )     သတ်ဖြတ်မည့် တိရိစ္ဆာန်များအား သားသတ်ရုံသို့ ရောက်ရှိပြီး အနည်းဆုံး(၂၄)နာရီ အနားပေးပြီးမှသာ သတ်ဖြတ်ရမည်။

၃။   အသားထုတ်လုပ်ရန်ဖြစ်သော ကျွဲ၊နွားများသည် အောက်ပါစည်းကမ်းချက်များနှင့် အညီဖြစ်ရမည်-

       (က)     အသက်(၁၆)နှစ်နှင့် ၄င်းအထက်အရွယ်ရှိ ကျွဲ၊နွားအထီးများနှင့် သားဖောက်ခြင်းမပြုနိုင်သော အမများ၊

       ( ခ )    ဒဏ်ရာကြောင့်ဖြစ်စေ ၊ကိုယ်ခန္ဓာချို့တဲ့၍ဖြစ်စေ အစဉ်သဖြင့် အလုပ်မလုပ်နိုင်သော ကျွဲ၊နွား အထီး/အမများ။

၄။    အသားထုတ်လုပ်ခြင်းမှရရှိသော (ဘေးထွက်ပစ္စည်း) ကျွဲ၊နွား၊သိုး၊ဆိတ်သားရေများအား လိုအပ်ချက်ရှိလာပါက တပ်မတော်သားရေစက်ရုံသို့ အသားထုတ်လုပ်ရောင်းချခွင့် ရရှိသူသည် ဘေးထွက်ပစ္စည်း ရောင်းဝယ်ခွင့် လိုင်စင်ရရှိသူမှတဆင့် သတ်မှတ်သည့် အရေအတွက်အတိုင်း ရောင်းချရမည်။

၅။     ဇမ္ဗူသီရိ၊ ဒက္ခိဏသီရိ၊ ပုဗ္ဗသီရိ(ဖြုတ်ခွဲမှအပ) ဥတ္တရသီရိ(တောင်ညိုမှအပ)၊ ဇေယျာသီရိ (ရေဆင်းမှအပ) ပျဉ်းမနားမြို့နယ်များအတွင်း စျေးခုံရရှိသူများသည် ကော်မတီပိုင် အသားထုတ်လုပ်ရေးနယ်မြေတွင် နေ့စဉ်အသားထုတ်လိုသော သားကောင်အရေအတွက်ကိုသာ တင်ပြ၍ထုတ်လုပ်ရမည်။

၆။     ကော်မတီပိုင်သားသတ်ရုံမြေနေရာ သတ်မှတ်ခြင်းမရှိသေးသည့် လယ်ဝေးမြို့နယ်နှင့် တပ်ကုန်းမြို့နယ်များအတွင်း အသားထုတ်လုပ်ရောင်းချခွင့် ရရှိသူများသည် သင့်လျော်သောနေရာများတွင် တိရိစ္ဆာန်ဆေးကုနှင့် သားသတ်ရုံများဌာနသို့ လျှောက်ထားခွင့်ပြုချက်ရယူပြီး မိမိစရိတ်ဖြင့် ယာယီသားသတ်ရုံ ဆောက်လုပ်ရမည်။ ယင်းသားသတ်ရုံသည် ဘာသာရေးဆိုင်ရာ အဆောက်အဦများ၊ စာသင်ကျောင်းများ၊ ကျေးရွာ/ရပ်ကွက်အတွင်း လူနေအိမ်များ အနီးဝန်းကျင်တွင်မဖြစ်စေရ။ ကော်မတီပိုင်သားသတ်ရုံမြေနေရာ သတ်မှတ်ရွေးချယ်ပြီးပါက လယ်ဝေးမြို့နယ် (အေလာ၊ သစ်ပုတ်ပင်၊ ကန်သာမှအပ)နှင့် တပ်ကုန်းမြို့နယ် (ရွှေမြို့မှအပ)အတွင်း အသားထုတ်လုပ်ရောင်းချခွင့် ရှိသူများသည် ကော်မတီပိုင် သားသတ်ရုံ မြေနေရာသစ်တွင်သာ အသားထုတ်လုပ်ဖြန့်ဖြူးခြင်း လုပ်ငန်းအား ဆောင်ရွက်ရမည်။

၇။     စျေးခုံရရှိသူများသည် မိမိနေ့စဉ်(သို့မဟုတ်) လစဉ် ထုတ်လုပ်လိုသော သားသတ်ကောင်ရေကို တင်ပြလျှောက်ထားရမည်။ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွင်း ထုတ်လုပ်ကောင်ရေ လျော့ချခွင့်ပြုရန် တင်ပြလာခြင်းအား ခွင့်ပြုမည်မဟုတ်ဘဲ ပိုမိုထုတ်လုပ်လိုပါက အကျိုးအကြောင်းဖော်ပြ၍ လျှောက်ထားရမည်။ တာဝန်ရှိသူများမှ သားသတ်ရုံစစ်ဆေးချိန်တွင် တင်ပြထားသည့်ကောင်ရေထက် ပိုမိုထုတ်လုပ်သည်ကို စစ်ဆေးတွေ့ရှိပါက ကျွဲ၊ နွား (၁)ကောင်လျှင် (၅၀၀၀ဝိ/-)၊ ဝက်(၁)ကောင်လျှင် (၃၀၀၀ဝိ/-)၊ သိုး၊ ဆိတ် (၁)ကောင်လျှင် (၂၀၀၀ဝိ/-)နှုန်းဖြင့် ပိုမိုထုတ်လုပ်ကောင်ရေ ဒဏ်ကြေးပေးဆောင်ရမည်။

၈။    စျေးခုံရရှိသူများသည် မိမိထုတ်လုပ်သောအသားများကို စျေးများဌာနမှ ပြုလုပ်ပေးသော (သို့) မိမိအစီအစဉ်ဖြင့် ပြုလုပ်ထားသော ယင်လုံဇကာဖြင့် ဖုံးအုပ်ရောင်းချရမည်။ ထိုသို့ရောင်းချရာတွင် အများပြည်သူစားသုံးရန် သင့်လျော်သည့် သန့်ရှင်းလတ်ဆတ်သော အသားများသာဖြစ်ရမည်။ စျေး၌မရောင်းချမီ အသားများအား တာဝန်ရှိသူ၏ စစ်ဆေးခြင်းကို ခံယူရမည်။

၉။     မြို့ပေါ်စျေးခုံရရှိသူများသည် သားသတ်ရုံ(သို့) ဌာနမှအတည်ပြုသတ်မှတ် ပေးထားသော စျေးခုံ/အသား ဆိုင်များတွင်သာ ရောင်းချရမည်။ ကျေးလက်ဒေသ အသားဆိုင်များသည် သက်ဆိုင်ရာ စျေးခုံနယ်မြေရှိ ကျေးလက်စျေးခုံ (သို့) ကျေးလက်အသားခုံများ(သို့) သတ်မှတ်ခွင့်ပြုထားသော နေရာတွင်သာ ရောင်းချရမည်။ ဥပဒေမဲ့ အသားသတ်ဖြတ်ခြင်းနှင့် အသားမှောင်ခို ရောင်းချခြင်းကို တားဆီးရန်အတွက်သော် လည်းကောင်း၊ စျေးခုံရရှိသူမှ အသားရောင်းချနိုင်စေရေးအတွက် သော်လည်းကောင်း ရည်ရွယ်၍ သက်ဆိုင်ရာ စျေးခုံ (အသားထုတ်လုပ်ရောင်းချခွင့်)နယ်မြေ သတ်မှတ်ပေးခြင်းသည် ဌာန၏ အသားထုတ်လုပ်ရောင်းချခွင့် (စျေးခုံ)အတွက်သာ သတ်မှတ်ပေးခြင်းဖြစ်၍ အခြားကိစ္စများနှင့် သက်ဆိုင်ခြင်းမရှိစေရ။

၁၀။    စျေးခုံရရှိသူသည် ထုတ်လုပ်ပြီးသော အသားနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများအား အလေးချိန်မှန်ကန်စွာ ချိန်တွယ် ရောင်းချရမည်။ အသားများကိုရေထိုး၍ ရောင်းချခြင်း၊ အခြားအသားများနှင့် မလတ်ဆတ်သောအသားများ ရောနှော၍ ရောင်းချခြင်း၊ ခွင့်မပြုဆိုးဆေးများ အသုံးပြု၍ ရောင်းချခြင်းမပြုရ။

၁၁။     စျေးခုံရရှိသူသည် မိမိထံမှအသားကို ဝယ်ယူ၍ ပျံကျရောင်းလိုသူများ၊ ခေါင်းရွက်ရောင်းလိုသူများ ရှိပါက ထိုသူများအား အသားရောင်းချခွင့် ကတ်ပြားများ ထုတ်ပေးနိုင်ရေးအတွက် ရောင်းချလိုသူများ၏ အမည်စာရင်း၊ ဓါတ်ပုံနှင့် သားငါး ရောင်းချခွင့်လျှောက်လွှာတို့အား စုစည်း၍ တိရိစ္ဆာန်ဆေးကုနှင့် သားသတ်ရုံများဌာနသို့ ထောက်ခံတင်ပြရမည်။ သားငါးရောင်းချခွင့် ကတ်ပြားရှိသူများသို့သာ အသားများကို ဖြန့်ဝေရောင်းချခွင့်ရှိသည်။ ထိုအရောင်းစျေးသည် များသည် သတ်မှတ်ထားသောစျေး(သို့)နေရာ၊ သတ်မှတ်ထားသော စျေးခုံနယ်မြေများ၌သာ ရောင်းချစေရေး၊ အခြားစျေးခုံနယ်မြေများ၌ သွားရောက်မရောင်းချစေရေး တာဝန်ယူ ဆောင်ရွက်ပေးရမည်။

၁၂။     အရောင်းစျေးသည် များသည် အကျင့်စာရိတ္တ ကောင်းမွန်ပြီး အသားဝယ်ယူသူများနှင့် ပြေပြစ်စွာ ပြောဆို ဆက်ဆံရမည်။

၁၃။     အသားထုတ်လုပ်ရန် တိရစ္ဆာန်(သို့) ထုတ်လုပ်ပြီး အသားများကို သားသတ်ရုံ(သို့) စျေးသို့ သယ်ယူရာတွင် အများပြည်သူ မမြင်စေရန် အကာအကွယ် ပြုလုပ်ထားသော အလုံပိတ်ယာဉ်ဖြင့် သတ်မှတ်ထားသော လမ်းကြောင်းမှသာ သယ်ဆောင်ရမည်။ အသားသယ်ယာဉ်များ၏ ယာဉ်အမှတ်၊ ယာဉ်မောင်းအမည်များကို ဌာနတွင် မှတ်ပုံတင်ထားရမည်။

၁၄။     အသားထုတ်လုပ်ရောင်းချခြင်း မပြုလုပ်ရန် သတ်မှတ်ထားသော အောက်ဖော်ပြပါနေ့ရက်များနှင့် အခါအားလျော်စွာ ထုတ်ပြန်ထားသည့် နေ့ရက်များတွင် အသားထုတ်လုပ်ခြင်း၊ အသားရောင်းချခြင်းနှင့် ကြိုတင်အသား ထုတ်လုပ်ခြင်း မပြုရသည့်အပြင် ယင်းနေ့များ၌ အသားထုတ်လုပ်ရေးရုံ (သားသတ်ရုံ)၊ စျေးခုံများ၊ အသားအရောင်းဆိုင် များကို ပိတ်ထားရမည်-

          (က)       တပေါင်းလပြည့်နေ့                                           (၁) ရက်၊

          ( ခ )       မြန်မာနှစ်သစ်ကူးနေ့(နှစ်ဆန်းတစ်ရက်နေ့)           (၁) ရက်၊

          ( ဂ )       ကဆုန်လပြည့်နေ့                                             (၁) ရက်၊

          (ဃ)        ဝါဆိုလပြည့်နေ့                                               (၁) ရက်၊

          ( င )       သီတင်းကျွတ်လပြည့်နေ့                                   (၁) ရက်၊

          ( စ )       တန်ဆောင်မုန်းလပြည့်နေ့                                 (၁) ရက်၊

          (ဆ)        ကမ္ဘာ့တိရစ္ဆာန်များနေ့(အောက်တိုဘာ၄ရက်)       (၁) ရက်၊

 

၁၅။     အသားစျေးနှုန်းများကို ကော်မတီမှ မသတ်မှတ်ပဲ စျေးခုံရသူများမှ မိမိထုတ်လုပ်သော အသား (အမဲ၊သိုး၊ဆိတ် ၊ဝက်)များကို စျေးပြိုင်စနစ်ဖြင့် အပြိုင်အဆိုင် လွတ်လပ်စွာ ရောင်းချနိုင်သည်။

၁၆။      မြို့ပေါ်/ကျေးလက် (အမဲ၊သိုး၊ ဆိတ်၊ဝက်)သားများကို သက်ဆိုင်ရာစျေးတွင် ရောင်းချခွင့် ရရှိသူများသည် မိမိရောင်းချသည့် အသားရောင်းဆိုင်ခန်း အလိုက် ချိန်ခွင်ခွန်အဖြစ် မြို့ပေါ်တစ်ဆိုင်လျှင် (၂၄,၀၀ဝိ/-) ၊ ကျေးလက်တစ်ဆိုင် (၁၂,၀ဝ၀ိ/-) နှုန်းထားများ အတိုင်း စျေးခုံလုပ်ကိုင်ခွင့် ရသည်နှင့်တပြိုင်တည်း ပေးသွင်းရမည်။

၁၇။     စျေးခုံရရှိသူများသည် သတ်မှတ်ပေးထားသော နေရာ၊ အဆောက်အဦများမှသာ အသား လက်ကားဖြန့်ချိရမည် (ဇမ္ဗူသီရိမြို့နယ်နှင့် ပျဉ်းမနားမြို့နယ်ရှိ စျေးခုံများအတွက် ပျဉ်းမနားမြို့နယ်၊ ယုဇနစျေး အသားလက်ကား ဖြန့်ချိရေးရုံများမှသာ အသားများ လက်လီလက်ကား ဖြန့်ဖြူးရမည်။) ရပ်ကွက်/ကျေးရွာ အိမ်ဝိုင်းများအတွင်း အသားထွင်ခြင်း၊ အသားဖြန့်ဖြူးခြင်း လုပ်ငန်းများ မဆောင်ရွက်ရ။

၁၈။     အသားထုတ်လုပ် ရောင်းချသူသည် မိမိထုတ်လုပ်ရန် တင်ပြထားသော အကောင်ရေထက် ကောင်ရေပိုမို ထုတ်လုပ်ခြင်း၊ အသားများကို အခြားစျေးခုံ နယ်မြေများ၌ သွားရောက် ရောင်းချခြင်းနှင့် အသားများကို အစိုအတိုင်းသော် လည်းကောင်း၊အသားခြောက် ပြုလုပ်၍ သော်လည်းကောင်း၊ ဘေးထွက်ပစ္စည်းများကို သော်လည်းကောင်း အခြားမြို့နယ်များသို့ တင်ပို့ရောင်းချခြင်း မပြုလုပ်ရ။

၁၉။     အမဲနှင့်ဆိတ်စျေးခုံရရှိသူများသည် အသားထုတ်လုပ်ရာမှ ထွက်ရှိလာသည့် ဘေးထွက်ပစ္စည်း(သားရေ) များကို မိမိကိုယ်တိုင်ပြုပြင် ရောင်းဝယ်လိုပါက တိရစ္ဆာန်ဆေးကုနှင့် သားသတ်ရုံများဌာနတွင် ဘေးထွက်ပစ္စည်း ရောင်းဝယ်ခွင့်လိုင်စင် လျှောက်ထားရမည်။ လိုင်စင်မပြုလုပ်ပါက နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာရေး နယ်နိမိတ်အတွင်း ဘေးထွက်ပစ္စည်းရောင်းဝယ်ခွင့်လိုင်စင် ပြုလုပ်ထားသူများထံသို့သာ ရောင်းချရမည်ဖြစ်ပြီး နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာရေး နယ်နိမိတ်ပြင်ပဒေသများသို့ သားရေစိမ်းအတိုင်း သော်လည်းကောင်း၊ ပြုပြင်ပြီးလည်းကောင်း တင်ပို့ရောင်းချခြင်း မပြုလုပ်ရ။ (ဇမ္ဗူသီရိ၊ ပျဉ်းမနား၊ လယ်ဝေး၊ တပ်ကုန်းမြို့ပေါ်(အမဲ) စျေးခုံလုပ်ကိုင်ခွင့်ရသူများသည် ဘေးထွက်ပစ္စည်း ရောင်း၀ယ်ခွင့်လိုင်စင်ကို စျေးခုံလုပ်ကိုင်ခွင့်ရသည်နှင့် တပြိုင်တည်း ပြုလုပ်ရမည်။)

၂၀။      နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီမှလည်းကောင်း၊ စျေးခုံများနေရာချထားမှု ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့မှ လည်းကောင်း၊ တိရစ္ဆာန်ဆေးကုနှင့်သားသတ်ရုံများဌာနမှလည်းကောင်း အခါအားလျော်စွာထုတ်ပြန်သော စည်းကမ်းချက်များကို တိကျစွာလိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည်။

နွားပွဲစျေး(တိရစ္ဆာန်စျေး) အခွန်၊အခ၊အကောက်လိုင်စင်အတွက်စည်းကမ်းချက်များ

၁။        နွားပွဲစျေးအတွင်းဝင်ရောက်သော ကျွဲ၊ နွားတစ်ကောင်လျှင်(၅၀ဝိ/-)၊ ဝက်တစ်ကောင်နှင့်သိုး၊ ဆိတ်တစ်ကောင်လျှင် (၂၀ဝိ/-) နှုန်း ကောက်ခံရမည်။

၂။        နွားပွဲစျေး(စနေဒိုင်)အတွင်း တိရစ္ဆာန်အရောင်းအဝယ်ပြုလုပ်မှတ်ပုံတင်သော ကျွဲ၊ နွားတစ်ကောင်လျှင် ရောင်းသူမှ (၁၅၀ဝိ/-)၊ ဝယ်သူမှ (၁၅၀ဝိ/-)၊ ဝက်၊သိုး၊ ဆိတ် တစ်ကောင်လျှင်ဝယ်သူမှ (၅၀ဝိ/-)နှုန်း မှတ်ပုံတင်ခကောက်ခံရမည်။ တိရစ္ဆာန်အခ ကောက်ခံပြီးပါက သတ်မှတ်နှုန်းထားအတိုင်း ငွေရပြေစာဖြတ်ပိုင်းကို သက်ဆိုင်သူသို့ပေးအပ်ရမည်။

၃။        နွားပွဲစျေးအတွင်း တိရစ္ဆာန်အခကောက်ခံရာတွင် သက်ဆိုင်သူများမှပေးဆောင်ခြင်းမရှိပါက မြို့နယ်စည်ပင်သာယာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးသို့ တိုင်ကြားနိုင်သည်။

၄။        တိရစ္ဆာန်အခကောက်ခံရာတွင် သတ်မှတ်နှုန်းထားများထက် ပိုမိုကောက်ခံခြင်းမပြုရ။

၅။        နွားပွဲစျေးအတွင်း သန့်ရှင်းရေးလုပ်ငန်းများ၊ နွားအရောင်းအဝယ်လက်မှတ်ဖြတ်ခ စျေးနှုန်းများဆိုင်းဘုတ်ပြုလုပ်ခြင်း၊ ခြံစည်းရိုးကာရံခြင်း၊ ကျွဲ၊ နွား၊ ဝက်များထားရှိရန် ခြံများထိန်းသိမ်းပြုပြင်ခြင်းတို့ကိုလိုင်စင်ဆွဲဝယ်ရရှိသူမှ တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ရမည်။

၆။        လိုင်စင်ရရှိသူများသည် မည်သည့်လိုင်စင်ကိုရရှိသည်ဖြစ်စေ လေလံကြေးကျပ် (၁,၀၀၀,၀၀ဝိ/-) (ကျပ်တစ်ဆယ် သိန်းတိတိ)ကို မကျော်လွန်ပါကလေလံကြေးငွေကို ချက်ချင်းပေးဆောင်ရမည်။ လေလံကြေးငွေ(၁,၀၀၀,၀၀ဝိ/-) (ကျပ်တစ်ဆယ်သိန်းတိတိ)ထက်ကျော်လွန်ခဲ့သော် အာမခံငွေ(လေလံကြေး၏၁၀ပုံ၁ပုံ)နှင့်အတူလေလံကြေး၏ (၅ပုံ ၁ပုံ)ကို ချက်ချင်းပေးသွင်းရမည်ဖြစ်သည်။ ကျန်ရှိသည့်ငွေကို (၈)ရစ်ခွဲ၍ ၂၀၁၄ခုနှစ် ဧပြီလမှစ၍ နိုဝင်ဘာလအထိ လစဉ်လဆန်း (၁၀)ရက်နေ့ နောက်ဆုံးထားကာ ပြေကြေသည်အထိ သွင်းဆောင်ရမည်။ လဆန်း(၁၀)ရက်ထက်နောက်ကျပေးသွင်းပါကတစ်ရက်လျှင်ငွေ(၁၀ဝိ/-) အတွက် (၅ဝါး)နှုန်းရက်လွန်ဒဏ်ကြေးအဖြစ်ပေးဆောင်ရမည်။လစဉ်အရစ်ကျပေးသွင်းရမည့်နေ့ရက်သည်ရုံးပိတ်ရက်ဖြင့်တိုက်ဆိုင်ပါက ကြိုတင်၍ ပေးသွင်းရမည်။ အရစ်ကျငွေကို တစ်လထက်ပို၍ နောက်ကျလျှင် လေလံချထားခြင်းမှ ပြန်လည်ရုတ်သိမ်းမည်ဖြစ်ပြီး ပေးသွင်းထားသောအာမခံငွေနှင့် အခွန်ငွေများကို ကော်မတီပိုင်အဖြစ် သိမ်းယူမည်။ အရစ်ကျပေးသွင်းရမည့်ငွေကို လုပ်ငန်းအာမခံငွေမှ ခုနှိမ်ပေးသွင်းခွင့်မပြုပါ။ ပေးသွင်းရမည့်အာမခံငွေနှင့် အခွန်ငွေများကို နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာရေးဘဏ်မှအပ အခြားမည်သည့်နေရာတွင်မှ ပေးသွင်းခြင်းမပြုရ။ ငွေပေးသွင်းပြီးတိုင်း ငွေရပြေစာမူရင်း(၁)နှင့် မိတ္တူ(၂) စောင်ကို ဌာနသို့ပေးပို့ရမည်။

၇။        လိုင်စင်အာမခံငွေကို လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုပြီးစီးသည့်အခါ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုအပေါ် ကျေနပ်မှုရှိမှသာ ပြန်လည်ထုတ်ပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ခွင့် ကုန်ဆုံးသည့်နေ့မှ (၃)နှစ်အတွင်း ထုတ်ယူခြင်းမပြုပါက ထိုလိုင်စင်အာမခံငွေအား ကော်မတီပိုင်အဖြစ်သိမ်းယူမည်။

၈။        လိုင်စင်ရရှိသူသည် အရပ်ရပ်အခွင့်အရေးလိုင်စင်များ လေလံတင်ရောင်းချခြင်းဆိုင်ရာ စည်းကမ်းများကို လိုက်နာရမည့်အပြင် နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီမှ အခါအားလျော်စွာ ထုတ်ပြန်သည့်အမိန့်နှင့် ညွှန်ကြားချက်များကိုပါ လိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည်။

လေလံတင်ရောင်းချရေးအဖွဲ့
နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ

နွားပွဲစျေးစက်ဘီးအပ်နှံခွင့်လိုင်စင်ရရှိသူများ လိုက်နာရန်စည်းကမ်းချက်များ

၁။        လိုင်စင်ရရှိသူသည် နွားပွဲစျေးမှ စက်ဘီးအပ်နှံခြင်းဆိုင်ရာ အဆောက်အဦကို မိမိစရိတ်ဖြင့် ဌာနမှခွင့်ပြုသည့်နေရာတွင် ခွင့်ပြုသည့်ပုံစံအတိုင်း ဆောက်လုပ်ရမည်။

၂။        လိုင်စင်ရရှိသူသည် တစ်ကြိမ်လျှင် စက်ဘီး(၁)စီး (၁၀ဝိ/-)၊ ဆိုင်ကယ်(၁)စီး (၂၀ဝိ/-)နှုန်း ကောက်ခံရမည်။ သတ်မှတ်နှုန်းထက်ပိုမိုကောက်ခံခြင်းမပြုရ။

၃။        စက်ဘီးအပ်နှံသူများအား စက်ဘီးလက်ခံရရှိကြောင်းပြေစာပေးအပ်ရမည်။ စက်ဘီးနှင့်အပိုပစ္စည်းများ ပျောက်ဆုံးပါက လိုင်စင်စီမှအပ်နှံသူများအား တန်ဖိုးပေးလျော်ရမည်။

၄။        စက်ဘီးအပ်နှံခွင့်ကောက်ခံရန်အတွက် သတ်မှတ်ထားသောနေရာသို့ လာရောက်အပ်နှံသော စက်ဘီးများကိုသာ ကောက်ခံရမည်ဖြစ်ပြီး၊ အခြားနေရာများမှစက်ဘီးများအား သွားရောက်သယ်ယူခြင်း၊ ဒဏ်ငွေတပ်ရိုက်ခြင်းများမပြုရ။

၅။        လိုင်စင်ရရှိသူများသည် မည်သည့်လိုင်စင်ကိုရရှိသည်ဖြစ်စေ လေလံကြေးကျပ် (၁,၀၀၀,၀၀ဝိ/-) (ကျပ်တစ်ဆယ်သိန်းတိတိ)ကို မကျော်လွန်ပါက လေလံကြေးငွေကိုချက်ချင်း ပေးဆောင်ရမည်။လေလံကြေးငွေ(၁,၀၀၀,၀၀ဝိ/-) (ကျပ်တစ်ဆယ်သိန်းတိတိ) ထက်ကျော်လွန်ခဲ့သော် အာမခံငွေ (လေလံကြေး၏ ၁၀ပုံ ၁ပုံ) နှင့်အတူ လေလံကြေး၏ (၅ပုံ ၁ပုံ)ကို ချက်ချင်းပေးသွင်းရမည်ဖြစ်သည်။ ကျန်ရှိသည့်ငွေကို (၈)ရစ်ခွဲ၍ ၂၀၁၄ခုနှစ် ဧပြီလမှစ၍ နိုဝင်ဘာလအထိ လစဉ်လဆန်း (၁၀)ရက်နေ့ နောက်ဆုံးထားကာ ပြေကြေသည်အထိ သွင်းဆောင်ရမည်။လဆန်း(၁၀)ရက်ထက် နောက်ကျပေးသွင်းပါက တစ်ရက်လျှင် ငွေ(၁၀ဝိ/-) အတွက် (၅ဝါး)နှုန်း ရက်လွန်ဒဏ်ကြေးအဖြစ် ပေးဆောင်ရမည်။ လစဉ်အရစ်ကျပေးသွင်းရမည့်နေ့ရက်သည် ရုံးပိတ်ရက်နှင့်တိုက်ဆိုင်ပါက ကြိုတင်၍ ပေးသွင်းရမည်။ အရစ်ကျငွေကို တစ်လထက်ပို၍ နောက်ကျလျှင် လေလံချထားခြင်းမှ ပြန်လည်ရုတ်သိမ်းမည်ဖြစ်ပြီး ပေးသွင်းထားသောအာမခံငွေနှင့် အခွန်ငွေများကို ကော်မတီပိုင်အဖြစ် သိမ်းယူမည်။ အရစ်ကျပေးသွင်းရမည့်ငွေကို လုပ်ငန်းအာမခံငွေမှ ခုနှိမ်ပေးသွင်းခွင့်မပြုပါ။ အာမခံငွေနှင့် အခွန်ငွေများကို နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာရေးဘဏ်မှအပ အခြားမည်သည့်နေရာတွင်မှ ပေးသွင်းခြင်းမပြုရ။ ငွေပေးသွင်းပြီးတိုင်း ငွေရပြေစာမူရင်း(၁)နှင့် မိတ္တူ(၂) စောင်ကို ဌာနသို့ပေးပို့ရမည်။

၆။        လိုင်စင်အာမခံငွေကို လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုပြီးစီးသည့်အခါ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုအပေါ် ကျေနပ်မှုရှိမှသာ ပြန်လည်ထုတ်ပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ခွင့် ကုန်ဆုံးသည့်နေ့မှ (၃)နှစ်အတွင်း ထုတ်ယူခြင်းမပြုပါက ထိုလိုင်စင်အာမခံငွေအား ကော်မတီပိုင်အဖြစ်သိမ်းယူမည်။

၇။        လိုင်စင်ရရှိသူသည် အရပ်ရပ်အခွင့်အရေးလိုင်စင်များ လေလံတင်ရောင်းချခြင်းဆိုင်ရာ စည်းကမ်းများကို လိုက်နာရမည့်အပြင် နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီမှ အခါအားလျော်စွာ ထုတ်ပြန်သည့်အမိန့်နှင့် ညွှန်ကြားချက်များကိုပါ လိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည်။

လေလံတင်ရောင်းချရေးအဖွဲ့
နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ

ဝန်ဆောင်ခ

၂။        အထက်ဖော်ပြပါလိုင်စင်များမှ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်တစ်နှစ်အတွက် ပေးသွင်းရမည့် လိုင်စင်ကြေးများမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်-

စဉ်

လိုင်စင်အမည်

လိုင်စင်ကြေး

ကျန်းမာရေး စစ်ဆေးခ

ကတ်ပြား ကြေး

(က)

ဘေးထွက်ပစ္စည်းရောင်းဝယ်ခွင့်

၁၅၀၀၀ဝိ/-

-

၅၀ဝိ/-

(ခ )

ကြက်၊ဘဲအရှင်ဒိုင်ဖွင့်လှစ်ခွင့်

၁၅၀၀ဝိ/-

၂၅၀ဝိ/-

၅၀ဝိ/-

(ဂ )

ငါးပုဇွန်ဒိုင်ဖွင့်လှစ်ခွင့်

၁၅၀၀ဝိ/-

၂၅၀ဝိ/-

၅၀ဝိ/-

(ဃ)

သား၊ငါးရောင်းဝယ်ခွင့်

     
 

(၁)မြို့ပေါ်စျေး

     
 

ဝက်၊အမဲ၊ဆိတ်၊ကြက်ဘဲ

၃၀၀ဝိ/-

-

၁၀ဝိ/-

 

ဝက်အူချောင်း

     
 

ငါးပုဇွန်

၁၅၀ဝိ/-

-

၁၀ဝိ/-

 

(၂)ကျေးလက်စျေး

     
 

ဝက်၊အမဲ၊ဆိတ်၊ကြက်ဘဲ

၂၅၀ဝိ/-

-

၁၀ဝိ/-

 

ဝက်အူချောင်း

     
 

ငါးပုဇွန်

၁၃၀ဝိ/-

-

၁၀ဝိ/-

လိုအပ်သောစာရွက်စာတမ်းများ

http://www.nptdc.gov.mm လျှောက်လွှာများ

ဆက်သွယ်ရမည့်လိပ်စာ

နေပြည်တော်

တိရစ္ဆာန်ဆေးကုနှင့်သားသတ်ရုံများဌာန

၊နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ။

၀၆၇-၄၁၄၅၈၉၊ ၀၆၇-၄၃၂၄၉၃

dispatch-box.dovs@nptdc.gov.mm

Website လိပ်စာ

http://www.nptdc.gov.mm