ဘီးခွန်၊စီးပွားရေးကြော်ငြာဆိုင်းဘုတ်စိုက်ထူခြင်း၊ယာဉ်စောင့်လုပ်ငန်းလိုင်စင်

စည်ပင်သာယာရေး

ဘီးခွန်၊စီးပွားရေးကြော်ငြာဆိုင်းဘုတ်စိုက်ထူခြင်း၊ယာဉ်စောင့်လုပ်ငန်းလိုင်စင်

ဝန်ဆောင်ခ

၁။      ဘီးခွန်(ယာဉ်အမျိုးအစား)ပေါ်မူတည်၍ အောက်ပါအတိုင်းကောက်ခံပါသည်။

            (က)        မော်တော်ဆိုင်ကယ်                                                     ၄၀၀ဝိ/

            ( ခ )       (၁)တန်အောက်                                                           ၇ဝဝဝိ/-

            ( ဂ )       (၁)တန်မှ (၃)တန်ကြား                                                 ၈ဝဝဝိ/-

            (ဃ)        (၃)တန်မှ (၅)တန်                                                      ၁ဝဝဝဝိ/-

            ( င )       (၅)တန်မှ (၁၀)တန်                                                    ၁၅ဝဝဝိ/-

            ( စ )       (၁၀)တန်                                                                  ၂ဝဝဝဝိ/-

၂။      စီးပွားရေးကြော်ငြာဆိုင်းဘုတ်စိုက်ထူခ

            (က)     ဘတ်စ်ကားနားနေဆောင်တွင်ကြော်ငြာခ                        ၃၆ဝဝဝဝိ/-  (ကြော်ငြာတစ်ခုလျှင်(၁)နှစ်)

            ( ခ )     လမ်းညွှန်ဆိုင်းဘုတ်တွင်ထည့်သွင်းကြော်ငြာခ                   ၁၂ဝဝဝိ/- 

                       (၁ စ/ပေ)

၃။      ယာဉ်စောင့်လုပ်ငန်းလိုင်စင်ခ

            ယာဉ်စောင့်လုပ်ငန်း(၅)ခုအား လေလံစနစ်ဖြင့် တစ်နှစ်တစ်ခါ အငှားချထားပါသည်။

၄။      ဒဏ်ငွေ

            (က)     ပလက်ဖောင်းဖျက်သိမ်းခ ဒဏ်ကြေးငွေ                       ၅ဝဝဝိ/-  (၆ စ/ပေ)

            ( ခ )     လမ်းတံတားသံပိုက်လုံးများအား ဖျက်ဆီးခြင်း             ပျက်စီးမှုတန်ဖိုး၏ (၃)ဆ

၅။        နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ ဇမ္ဗူသီရိမြို့နယ်အတွင်း ဝန်ထမ်းများနေထိုင် လျက်ရှိသည့် လမ်းမီးများနှင့် လမ်းမကြီးများရှိ လမ်းမီးများ မီးမလင်းမှုဖြစ်ပေါ်ပါက အမြန်ဆုံးပြင် ဆင်ပေးနိုင်ရေးအတွက် အင်ဂျင်နီယာဌာန(လမ်း/တံတား)သို့ အောက်ပါဖုန်းနံပါတ်များဖြင့် ဆက်သွယ်အကြောင်းကြားနိုင်ပါသည်-           

            ၀၆၇-၄၃၂၀၃၇၊ ၀၆၇-၄၃၂၄၉၀

            ၀၉-၄၃၀၃၄၇၈၁၊ ၀၉-၈၃၀၀၈၈၄

            ၀၉-၄၉၂၀၀၅၉၀၊ ၀၉-၄၂၀၇၁၈၇၀၇

            ၀၉-၄၃၀၇၈၃၇၃၊ ၀၉-၄၂၈၃၁၂၆၉၁

ဆက်သွယ်ရမည့်လိပ်စာ

နေပြည်တော်

အင်ဂျင်နီယာဌာန(လမ်းတံတား)

၊နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ။

၀၆၇-၄၁၄၂၉၈၊၀၆၇-၄၃၂၀၃၇၊
၀၆၇-၄၃၂၄၉၀၊၀၉-၄၃၀၃၄၇၈၁၊
၀၉-၈၃၀၀၈၈၄၊၀၉-၄၉၂၀၀၅၉၀၊
၀၉-၄၂၀၇၁၈၇၀၇၊ ၀၉-၄၃၀၇၈၃၇၃၊ ၀၉-၄၂၈၃၁၂၆၉၀

dispatch-box.derb@nptdc.gov.mm

Website လိပ်စာ

http://www.nptdc.gov.mm