မိလ္လာကန်/ ယာယီအိမ်သာ/ မိလ္လာပြွန် တည်ဆောက်ဆက်သွယ်ခွင့်ပြုရန် လျှောက်ထားခြင်း


Yangon Region Government / September 24, 2021

မိလ္လာကန်/ ယာယီအိမ်သာ/ မိလ္လာပြွန် တည်ဆောက်ဆက်သွယ်ခွင့်ပြုရန် အောက်ပါ website မှ လျောက်ထားနိုင်ပါသည်

 

လျှောက်ထားရန် Website လိပ်စာ

https://app.ycdc.gov.mm/

မေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ